Czterech wiceprezydentów powołanych. W grudniu reorganizacja urzędu