Osoby głuche i słyszące łączą siły. „Wojna w niebie” zawita do Cricoteki