Tak się w Krakowie wita tramwaje: szampanem i kwiatami