Najmłodszy profesor w Polsce nagrodzony. „Rozsławił pan Kraków i Małopolskę”