Ważny krok w sprawie realizacji smoczego szlaku. ZDMK ogłosił przetarg

Smok z metrem - Zieleniec koło kościoła św. Mikołaja przy ul. Kopernika fot. ZDMK