Ważny krok w sprawie realizacji smoczego szlaku. ZDMK ogłosił przetarg

Smok Astronom - Zieleniec naprzeciw wejścia do Ogrodu Botanicznego UJ i Obserwatorium fot. ZDMK