Ważny krok w sprawie realizacji smoczego szlaku. ZDMK ogłosił przetarg

Smok Lajkonik - Skwer Konika Zwierzynieckiego fot. ZDMK