Zmiana planu ułatwi wyburzenie hotelu Cracovia

Coraz bliżej do rozwiązania patowej sytuacji z budynkiem dawnego Hotelu Cracovia. Wojewódzki konserwator zabytków ma zgodzić się na wyburzenie obiektu. W tym momencie trwają konsultacje dotyczące nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Błoń. Wszystkie działania ułatwiają inwestorowi drogę do wybudowania nowego gmachu.

Biuro planowania przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa po raz kolejny wyłożyło do publicznego wglądu projekt nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru krakowskich Błoń. – To już drugie wyłożenie dokumentu do publicznej wiadomości po uwzględnieniu uwag zgłaszanych przez zainteresowanych – mówi w rozmowie z LoveKraków.pl Elżbieta Koterba, wiceprezydent Krakowa ds. rozwoju.

Zmiana planu

W projekcie planu dla obszaru Błoń, który został udostępniony w czerwcu 2013 roku, urzędnicy zapisali, że budynek dawnego Hotelu Cracovia chroniony będzie zapisami w MPZP. Kilka miesięcy temu planiści twierdzili, że ochronie podlega bryła budynku, elewacja, mozaika oraz metaloplastyka wewnątrz obiektu. W ogłoszonym przed kilkoma dniami projekcie brakuje tych zapisów. Urzędnicy usunęli paragraf mówiący o ochronie prawnej pewnych elementów wystroju.

Elżbieta Koterba przekonuje, że oba dokumenty nie różnią się. – W planie chcieliśmy uwzględnić sytuację, kiedy hotel stoi oraz wariant z wyburzeniem – informuje Koterba. Zastępca Jacka Majchrowskiego tłumaczy, że w poprzedniej wersji istniały zapisy, które można było bardzo łatwo zaskarżyć i tym samym podważyć obowiązujący plan, co doprowadziłoby do pozbawienia tego obszaru ochrony planistycznej. – MPZP nie zajmuje się elementami wyposażenia wnętrz, dlatego musieliśmy usunąć wytyczne dotyczące mozaiki czy zachowania elementów wewnątrz hotelu – wyjaśnia wiceprezydent Krakowa, Elżbieta Koterba. – Plan nie zajmuje się wyposażeniem budynków, tylko przestrzenią – dodaje.

Przypomnijmy, że spółka Echo Investment, do której należy dawny Hotel Cracovia, kupując budynek wiedziała, że nie może wewnątrz obiektu wybudować sklepu wielkopowierzchniowego powyżej dwóch tysięcy metrów. Zapisy dotyczące funkcji, jakie mogą znaleźć się w obiekcie przy al. Focha, reguluje m.in. studium dla całego miasta, które obowiązuje od 2002 roku. Kielecka firma chciała zburzyć hotel i znacznie powiększyć kubaturę obiektu.

Stara Cracovia do wyburzenia

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pozwoli na wyburzenie dawnego Hotelu Cracovia. W oficjalnych wypowiedziach magistrackich urzędników nie pojawia się słowo „wyburzenie”, a jedynie „wymiana substancji obiektu”. – Inwestor będzie musiał odtworzyć bryłę budynku według parametrów określonych w planie – twierdzi Elżbieta Koterba. Wiceprezydent zaznacza, że jeśli dojdzie do budowy nowego budynku, to gabaryty obecnie istniejącego muszą zostać zachowane.

Ostateczną zgodę, czy dawny Hotel Cracovia będzie wyburzony, podejmie konserwator zabytków po spotkaniu, które odbędzie się 30 stycznia. – Wykonawca nowego obiektu będzie musiał zobowiązać się, że wykona podobną elewację oraz zachowa mozaikę z wnętrza hotelu – wyjaśnia Jan Janczykowski, wojewódzki konserwator zabytków. Wcześniej budynek musi zostać wykreślony z gminnej ewidencji zabytków. – To już zadanie dla miejskiego konserwatora – wyjaśnia Janczykowski.

comments powered by Disqus