"Cześć i chwała sufrażystkom!" [ZDJĘCIA]

fot. Julia Ślósarczyk/LoveKraków.pl