Brak ogłoszeń


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest LoveKraków Sp. z o.o. przy ul. Syrokomli 22/2, 30-102 Kraków, dostępna pod danymi kontaktowymi biuro@lovekrakow.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa pracy oraz Twojej zgody, której nam udzielasz w związku z rekrutacją i komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody, której nam udzielasz. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizowanie ww. celu.


Prosimy o zawarcie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu oraz CV - dokumentach w ramach niniejszej rekrutacji na praktyki, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko praktykanta w redakcji LoveKraków.pl".