2,7 mln złotych na aktywizację bezrobotnych

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Przez dwa lata ponad 300 bezrobotnych z naszego województwa weźmie udział w programie „Konserwator”. Uczestnicy będą odpowiedzialni za wsparcie instytucji kultury w 15 małopolskich powiatach. Program aktywizujący bezrobotnych pochłonie 2,7 mln złotych.

Celem programu jest pomoc długotrwale bezrobotnym oraz osobom słabo wykwalifikowanym w znalezieniu pracy. Uczestnicy zatrudnieni są w podmiotach z sektora kultury: muzeach, urzędach gmin, bibliotekach czy domach kultury.

66 instytucji

Od początku roku urzędnicy współpracują z 66 instytucjami kultury, które oferują staże, roboty publiczne czy prace interwencyjne. – Instytucje te zainteresowane są przyjęciem osób bezrobotnych w ramach różnych form wsparcia jako opiekunów ekspozycji, przewodników i asystentów muzealnych, animatorów kultury, konserwatorów, pracowników promocji czy bileterów – wylicza Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy i budżetu naszego województwa, które przeznaczyło na ten cel ponad 1,3 mln zł.

Dostosować pracowników

Średni poziom bezrobocia w Małopolsce to obecnie jedynie 6%. Nieznacznie lepsza sytuacja jest jedynie w województwach wielkopolskim – 4,4% i śląskim 5,9%. W Małopolsce tradycyjnie najłatwiej o pracę w Krakowie, gdzie bez pracy pozostaje jedynie 3,3% mieszkańców w wieku produkcyjnym.

Kolejnym wyzwaniem na rynku pracy jest dostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Od początku czerwca Małopolanie mogą skorzystać z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Doradcy zawodowi pomagają przybyłym w określeniu ścieżki zawodowej za pomocą Bilansu Kariery. W tym roku przeprowadzono już ponad 2,5 tysiąca Bilansów Kariery.

comments powered by Disqus