PIP sprawdza, kto nie płaci 13 złotych za godzinę pracy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Od 1 stycznia 2017 roku każda osoba pracująca na umowie zlecenie lub umowie o świadczeniu usług powinna otrzymywać wynagrodzenie na poziomie przynajmniej 13 złotych za godzinę. Chociaż grzywny za nierespektowanie przepisów sięgają nawet 30 tysięcy złotych, wielu pracodawców nadal omija prawo, bądź nie zna swoich obowiązków. Od stycznia do sierpnia kontroli zostały poddane 634 małopolskie firmy.

Inspektorzy pracy rozpoczęli kontrole realizacji przepisów dotyczących minimalnej płacy godzinowej i miesięcznej po pierwszych wypłatach dla zleceniobiorców. Od stycznia do sierpnia na terenie Małopolski przeprowadzono 653 kontrole u 634 pracodawców. Są one efektem skarg pracowników (72 skargi na 218 firm) oraz akcji „13 złotych… i nie kombinuj”, którą Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza wraz z KK NSZZ „Solidarność”.

Masowe kontrole

W ramach skarg kontroli poddano 1573 umowy, które wykazały, że 71 przedsiębiorców dopuszczało się nieprawidłowości w zakresie minimalnej stawki godzinowej. Skierowano następujące środki prawne: 76 wniosków w wystąpieniu, 27 poleceń, trzy kary grzywny wobec pracodawców w wysokości 3800 złotych, pouczenie dla pięciu przedsiębiorców oraz pięć ostrzeżeń. Wobec jednej firmy skierowano wniosek z dwoma wykroczeniami.

Do końca sierpnia Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie wraz z NSZZ „Solidarność” skontrolował też 27 pracodawców, którzy zatrudniali 4600 osób na umowy zlecenie. W ramach akcji u sześciu przedsiębiorców wykryto nieprawidłowości w związku z wysokością minimalnej stawki godzinowej. Kontrole poskutkowały wydaniem 25 wniosków w wystąpieniu, dwóch poleceń i grzywny w wysokości 1500 złotych.

– Stwierdzone nieprawidłowości w większości przypadków dotyczyły błędów w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej liczby godzin wykonywania zlecenia i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia. Przyczyną występowania tych nieprawidłowości była najprawdopodobniej niewystarczająca wiedza przedsiębiorców na temat nowowprowadzonych przepisów prawnych oraz brak jasnych interpretacji dotyczących ich stosowania – wyjaśnia Anna Majerek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Często nieprawidłowością było też zaniżanie lub niewypłacanie wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej. – Przykładem nieprawidłowości jest niewypłacenie wynagrodzenia za wykonane zlecenie za dwa miesiące. W efekcie wydanego przez inspektora pracy polecenia przedsiębiorca wypłacił zleceniobiorcy wynagrodzenie w łącznej kwocie 3549 zł brutto – dodaje Majerek.

Godzinowa fikcja

W innym przypadku zaniżana była kwota wynagrodzenia za wykonane zlecenie poprzez niewykazanie prawdziwej liczby przepracowanych godzin. – W efekcie stwierdzonych nieprawidłowości inspektor pracy skierował wniosek wystąpienia o wypłacenie różnicy za wykonane zlecenie w styczniu 2017 r. pozostałej niewypłaconej kwoty 935,00 zł netto, będącej różnicą pomiędzy należnym a wypłaconym wynagrodzeniem – informuje przedstawicielka inspekcji pracy.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów inspektor ma prawo nałożyć mandat od tysiąca do 2 tysięcy złotych. Nieuczciwym pracodawcom grozi też grzywna nakładana przez sąd w wysokości do 30 tysięcy złotych.

comments powered by Disqus

Najnowsze wiadomości

Wczytaj więcej

Życie miasta

Komunikacja

Biznes

Sport

Kultura

Na sygnale