Przyroda, edukacja, komunikacja. Mieszkańcy Klinów pytają o kształt projektu Mieszkanie Plus

WIZUALIZACJA PROJEKTU OSIEDLA URSYNÓW POŁUDNIOWY W WARSZAWIE - PORÓWNYWALNY PROJEKT POWSTANIE NA KRAKOWSKICH KLINACH fot. AMC - Andrzej M. Chołdzyński

18-hektarowa działka, cztery etapy realizacji, ponad tysiąc mieszkań – to plan BGK Nieruchomości dotyczący budowy osiedla „Spacerowa” na krakowskich Klinach. Inwestycja pomiędzy ulicami Spacerową, Komuny Paryskiej i bpa Albina Małysiaka zostanie zrealizowana w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Pomysł budowy osiedla wzbudza jednak wątpliwości Grupy Inicjatywnej Mieszkańców „Lepsze Kliny”, która przesłała pismo w sprawie inwestycji do BGK Nieruchomości.

Ochrona gatunków chronionych

W liście poruszonych zostało kilka kwestii, które w życie chcą wprowadzić mieszkańcy. Pierwsza z nich dotyczy utworzenia ogólnodostępnej zieleni i utrzymanie zespołów drzew, krzewów oraz zieleni niskiej. Co więcej, mieszkańcy wnioskują o utworzenie dróg dojazdowych i wewnętrznych, tak aby nie znalazły się na dotychczasowych terenach zielonych. Kolejnym postulatem jest zadbanie o rośliny chronione, a także utworzenie skwerów, gdzie znajdą się gatunki pod ochroną.

BGK Nieruchomości jednak uspokaja i wskazuje, że konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję osiedla "Spacerowa" uwzględnia obowiązujący dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje ochronę roślin. W zapisie regulaminu znajduje się zapis, który mówi o tym, że nowe osiedle powinno nawiązywać do charakteru swojego najbliższego otoczenia, w tym uwzględniać wrażliwość na lokalny biotop.

– Wysoki poziom wód gruntowych będzie wymagał odpowiedniego dla takiego terenu rozwiązania architektonicznego oraz zrównoważonego systemu zarządzania wodą opadową – dodaje Ewa Syta, rzecznik prasowy BGK Nieruchomości.

Dramatyczna sytuacja w szkołach

Mieszkańcy wskazują, że powstanie nowego osiedla stawia przed inwestorem wyzwanie w postaci zapewnienia odpowiedniej oferty edukacyjnej. – W okolicy znajduje się kilka żłobków, punkty te nie oferują jednak dodatkowych miejsc – czytamy w liście. – Co roku jest to stała liczba, która nawet w pełni nie pokrywa potrzeb mieszkańców. Przedszkola i szkoły samorządowe są pełne. ​W bieżącej rekrutacji do przedszkola samorządowego nr 41 zostały odrzucone podania ponad 120 dzieci. Bieżąca sytuacja w szkołach samorządowych jest dramatyczna.

Kolejną sprawą jest budowa nowej szkoły i przedszkola. Mieszkańcy wskazują na łąki pomiędzy pętlą autobusową przy ul. Bartla, a kościołem przy ul. Albina Małysiaka. Jak czytamy w liście budowa jest obiecywana przez 10 lat, a jej realizacji jest sposobem na rozładowanie obecnych obciążeń.

W odpowiedzi na nasze pytanie BGK Nieruchomości wskazuje, że zostało podpisane porozumienie z krakowskim urzędem miasta, którego przedstawiciele zasiadają w sądzie konkursowym, dotyczące współpracy przy realizacji tej inwestycji. –Tymsamym zgodnie z założeniem – także zawartym w regulaminie konkursu – na terenie osiedla ma powstać niezbędna infrastruktura społeczna – wskazuje Syta.

Paraliż komunikacyjny

Mieszkańcy nie kryją również obaw dotyczących powstania nowych dróg wyjazdowych z projektowanego osiedla. – Aktualnie wyjazd z okolic działki wytypowanej pod budowę Mieszkania Plus odbywa się drogami osiedlowymi. Jeśli nie powstaną nowe drogi wyjazdowe, Osiedle Kliny czeka paraliż komunikacyjny – czytamy w liście.

Kolejną kwestią dotyczącą problemów komunikacyjnych jest możliwość rozbudowy sieci przystanków i zapewnienia dogodnego dostępu do kolei aglomeracyjnych. Jak wskazują mieszkańcy, według informacji PKP wynika, że najbliższy przystanek kolei aglomeracyjnych ma znajdować się po przeciwnej stronie autostrady bez żadnych możliwych bezpośrednich dróg dojazdowych z osiedla lub chodników.

– Stacja „Opatkowice” rzeczywiście znajduje się po drugiej stronie autostrady, ale PKP planuje budowę stacji „Kliny”, która będzie sąsiadowała z osiedlem – podkreśla Ewa Syta z BGK Nieruchomości.

„Mieszkanie plus” – narodowy program

Przypominamy, że w czwartek, 26 kwietnia BGK Nieruchomości ogłosiło konkurs urbanistyczno-architektoniczny, który ma wyłonić najlepsze projekty. Do 21 maja zainteresowane pracownie mogły zgłaszać udział. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 sierpnia w siedzibie krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. W ścisłym finale konkursu znajdzie się 4–8 uczestników. Zwycięski projekt będzie realizowany według przedstawionej koncepcji urbanistycznej i wybranego fragmentu zabudowy uczestnika.

Osiedle „Spacerowa” na krakowskich Klinach zostanie zrealizowane w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Przypominamy, że jego głównym celem jest zwiększenie liczby tanich lokali na wynajem. Według założeń ustawy o Narodowym Programie Mieszkaniowym z programu może skorzystać każda osoba fizyczna.

comments powered by Disqus