Naukowcy UJ przyszli rybom z pomocą

fot. Pixabay.com

Naukowcy związani z Uniwersytetem Jagiellońskim opracowali, a następnie opatentowali preparat wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu ryb. Środek jest już dostępny na rynku i może być stosowany zarówno u ryb akwariowych, jak i tych przeznaczonych do konsumpcji.

Produkt można używać w hodowli ryb akwariowych, w chowie basenowym, w obiegach zamkniętych i wylęgarnictwie. Czym różni się od podobnych środków dostępnych na rynku? Nie dodaje się go do pasz, a dolewa do wody.

W czasie transportu ryby narażone są na urazy, wahania temperatury oraz silny stres, a to prowadzi często do obniżenia odporności oraz występowania infekcji bakteryjnych. Po podróży, w okresie kwarantanny, zdarza się, że ryby niechętnie pobierają pokarm.

– Ponieważ importowane ryby muszą znieść niedogodności związane z nierzadko długotrwałą podróżą, hodowcy profilaktycznie podają im antybiotyki, co jak wiadomo, może też mieć skutki uboczne – wyjaśnia dr hab. Wojciech Fiałkowski. Preparat opatentowany przez grupę naukowców  związanych z UJ (dr Wojciech Górecki, dr hab. Wojciech Fiałkowski, dr Łukasz Pijanowski, dr inż. Monika Komorowska) podawany profilaktycznie wzmacnia układ odpornościowy ryb i antybiotykoterapia nie jest konieczna. Środek stosowany jest zewnętrznie, miesza się go z wodą w której ryby pływają i jest wchłaniany przez skórę i układ pokarmowy.

– Produkt jest nietoksyczny, a substancje aktywne preparatu ulegają szybkiemu rozkładowi. Specyfik może być stosowany u ryb przeznaczonych do konsumpcji bez okresu karencji oraz u ryb ozdobnych. Co istotne, w przeciwieństwie do szeregu chemioterapeutyków, produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa dla człowieka i zwierząt – dodaje dr hab. Fiałkowski.

Przy stosowaniu preparatu nie są konieczne szczególne środki ostrożności. Nie niszczy sprzętu rybackiego, nie pozostawia trudno zmywalnych lub trwałych przebarwień na zbiornikach hodowlanych i niezmywalnych osadów na akwariach, co ma duże znaczenie w przypadku akwarystyki, w której zwraca się szczególną uwagę na estetykę.

Aquasan Imunno, bo tak nazywa się preparat bazujący na uniwersyteckim pomyśle, produkuje firma Zoolek z Łodzi.

comments powered by Disqus