Jeśli są Państwo zainteresowani patronatem LoveKraków.pl, prosimy o zapoznanie się z naszymi wytycznymi dotyczących składania ofert.

1. LoveKraków.pl szanując swoich potencjalnych partnerów, uczestniczy w wydarzeniach lub akcjach tylko jako jedyny portal internetowy o zasięgu regionalnym.

2. Materiały graficzne z użyciem logo LK podlegają obowiązkowej akceptacji ze strony redakcji.

3. W ofercie proszę zawrzeć następujące informacje:

a) patroni medialni, którzy wyrazili już zgodę,

b) ilość oraz rodzaj materiałów reklamowych, na których znajdzie się informacja lub logo LK,

c) szczegółowe, oczekiwane świadczenia ze strony LK,

d) datę i miejsce wydarzenia.

4. Wiadomość z ofertą proszę zatytułować „Patronat medialny”.

Kontakt: patronat@lovekrakow.pl