Abp Jędraszewski w liście do wiernych: Ideologia LGBT szydzi z największych dla nas świętości

Abp Marek Jędraszewski fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
W kościołach Archidiecezji Krakowskiej jest odczytywany list pasterski abpa Marka Jędraszewskiego. Metropolita krakowski pisze, że „poprzez agresywną propagandę ideologii LGBT w imię tak zwanej „tolerancji” i „postępu” wyśmiewa się i szydzi z największych dla nas świętości”.

List o tytule „Totus Tuus - Modlitewny maraton za Kościół i Ojczyznę" jest związany z dwiema rocznicami dotyczącymi Karola Wojtyły. W tym roku przypada 40. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Polaka do kraju, nadchodzi również  100. rocznica jego urodzin.

W liście metropolita krakowski pisze, że życie Wojtyły upłynęło pod znakiem zmagań o ocalenie „największych i najbardziej świętych chrześcijańskich i narodowych wartości”.

– Przyszły papież nie tylko spłacał dług, jaki zaciągnął wobec naszych narodowych bohaterów i wobec naszych polskich świętych, ale równocześnie pomnażał ten skarb, którym dla niego była Polska” – czytamy w liście pasterskim.

"Wielkie zagrożenie"

Później poruszany jest wątek odzyskania przez Polskę suwerenności na początku lat 90-tych. Jędraszewski podkreśla, że „nie oznacza to, że raz na zawsze skończyły się nasze zmagania o autentyczną wolność”.

– Obecnie przyszło nam żyć w czasach, w których pojawiło się kolejne wielkie zagrożenie dla naszej wolności – i to o charakterze totalitarnym. Jego źródłem jest – podobnie ja w totalitaryzmach dwudziestego wieku – radykalne odrzucenie Boga. W konsekwencji tego odrzucenia głosi się zupełnie nową wizję człowieka, która sprawia, że staje się on karykaturą samego siebie – pisze metropolita krakowski.

„Agresywna propaganda ideologii LGBT”

Kontynuuje: – W ramach ideologii gender usiłuje się bowiem zatrzeć naturalne różnice między kobietą a mężczyzną. Co więcej, poprzez agresywną propagandę ideologii LGBT w imię tak zwanej „tolerancji” i „postępu” wyśmiewa się i szydzi z największych dla nas świętości. Równocześnie przymusza się ludzi, w tym także osoby wierzące, do propagowania ideologii LGBT. Tym samym, łamiąc wolność sumienia, nakłania się ich do tego, aby odchodzili oni od zasad wyznawanej przez siebie chrześcijańskiej wiary.

Abp Marek Jędraszewski zaznacza, że „przypomina to totalitarne czasy PRL-u, gdy  awanse społeczne były zagwarantowane jedynie dla członków komunistycznej partii, a osoby wierzące były traktowane jako obywatele drugiej kategorii”.

Za kolejny przejaw – jak pisze – „ofensywy anty-moralności” uznaje wprowadzenie przez niektóre samorządy do przedszkoli i szkół Kartę WHO.

– W swych treściach prowadzą do wielkich duchowych krzywd wyrządzanych dzieciom i młodzieży. Wszystko to w oczywisty sposób jest obrazą Boga Stwórcy. Nie ulega przy tym żadnej wątpliwości, że aprobata tego rodzaju programów, zgoda na nie i współudział w nich jest ciężkim przewinieniem moralnym – ocenia.

Dodaje, że „w tej dramatycznej godzinie naszych czasów potrzebna jest nam wszystkim wielka postawa czuwania. Potrzebna jest nam również wielka modlitwa – za siebie, za nasze rodziny, za nasz polski naród, za Kościół, za Europę”.

Pełna treść listu dostępna >>> TUTAJ

comments powered by Disqus