Którędy poprowadzić nowy fragment zakopianki do Myślenic? Jest sześć propozycji [MAPY]

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Sześć wstępnych propozycji trasy drogi ekspresowej S7 między Krakowem a Myślenicami – to efekt dotychczasowych prac koncepcyjnych przedstawiony w studium korytarzowym. GDDKiA podkreśla, że dokładny przebieg zostanie dopiero określony na podstawie kolejnych analiz.

W czwartek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła wyniki Studium korytarzowego dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic. W wydarzeniu uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda Łukasz Kmita oraz przedstawiciele samorządów zainteresowanych planowaną inwestycją i pracownicy GDDKiA.

Zaprezentowane na spotkaniu korytarze mają ok. 3-5 km szerokości, a konkretny przebieg wariantu drogi poznamy dopiero po opracowaniu Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

– Droga krajowa nr 7 między Krakowem a Myślenicami jest coraz bardziej zatłoczona. W ciągu ostatnich lat ruch na niej wzrósł o 20-25%, spodziewamy się dalszych wzrostów. Dlatego zasadne jest prowadzenie prac przygotowawczych dla budowy nowej drogi ekspresowej na południe od Krakowa. Te prace się toczą od 2020 r. i dzisiaj widzimy pierwsze ich efekty. To bardzo wstępny etap koncepcyjny, ale pokazuje, że idziemy w dobrą stronę w tej sprawie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Brakujący fragment

W sprawie drogi S7 wiele się w ostatnich latach działo. Część odcinków została już od oddana do użytku, a kolejne są w trakcie realizacji, przygotowania lub postępowań przetargowych. Wyjątek stanowi odcinek Kraków - Myślenice, dla którego aż do września 2020 r. nie toczyły się żadne działania. Wtedy rozpoczęły się prace nad Studium korytarzowym. Jesienią ubiegłego roku zakończyły się prace analityczne, których efektem jest przedstawiony wynik.

– To przełomowy moment kiedy zaczynamy prace, podejmujemy działania w kierunku tworzenia nowych dróg i rozwiązań komunikacyjnych. Kraków i aglomeracja krakowska potrzebuje nowej drogi, która przejmie tranzyt i ułatwi komunikację pomiędzy miejscowościami ościennymi i dzielnicami miasta. Prezentujemy dzisiaj możliwe korytarze dla przyszłej drogi S7, która odciąży niewydolną obecnie DK7. Komunikując od początku nasze plany, chcemy dowiedzieć się, jaki jest społeczny odbiór planowanej przez nas inwestycji i wypracować zgodę, co do głównego kierunku jej realizacji. Chcemy wspólnie wybrać korytarz, który będzie miał szansę późniejszej realizacji – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Droga w planach od lat

Po raz pierwszy budowę drogi ekspresowej na odcinku Kraków - Zakopane wskazano w dokumentach rządowych już w 1963 r. Od 1996 r. analizowany odcinek Kraków – Myślenice widnieje w dokumentach jako część ciągu drogi ekspresowej S7. Relację tej drogi określa też obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Obecnie odcinek zakopianki pomiędzy Krakowem a Myślenicami stwarza mnóstwo problemów. Na drodze występują łuki o nienormatywnych promieniach, kolizyjne skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz pojedyncze zjazdy. Obsługuje ona zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny.

Natężenie ruchu na krajowej „siódemce” jest duże i okresowo, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym czy ferii zimowych, jest już ona niedrożna. Co więcej, prognozy wskazują, że ruch będzie sukcesywnie wzrastać.

W poszukiwaniu nowej trasy opracowanie objęło swoim zakresem siedem powiatów i aż 34 gminy. Teren jest trudny, mocno zróżnicowany wysokościowo, podatny na osuwiska. W pierwszym etapie wskazane zostało 14 propozycji tras, z których do dalszych analiz wytypowano sześć. W każdej z tych wersji powstałaby droga dwujezdniowa z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. Zaczynałaby się na autostradzie A4 na odcinku od węzła Kraków Łagiewniki do węzła Kraków Bieżanów. Przyjęto natomiast jeden koniec dla wszystkich korytarzy, tj. w miejscu istniejącego odcinka drogi ekspresowej S7 za Myślenicami.

Korytarz 1 - czerwony

– Długość: 23,62 km
– Gminy objęte inwestycją: Kraków, Mogilany, Świątniki Górne, Myślenice
– Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Łagiewniki
– Szacowana liczba węzłów: 5
– Szacowana liczba tuneli: 3
– Szacowany koszt całkowity inwestycji: 4,67 mld zł
– Koszt jednostkowy: 197,70 mln zł/km
– Prognoza ruchu: średnio ok. 75 tys. poj./dobę
– Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 3,92 km

Korytarz 2 - niebieski

– Długość: 24,56 km
– Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Siepraw, Mogilany, Myślenice
– Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Wieliczka
– Szacowana liczba węzłów: 5
– Szacowana liczba tuneli: 5
– Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,01 mld zł
– Koszt jednostkowy: 244,68 mln zł/km
– Prognoza ruchu: średnio ok. 69 tys. poj./dobę
– Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 3,77 km

Korytarz 3 - różowy

– Długość: 24,31 km
– Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Siepraw, Myślenice
– Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Wieliczka
– Szacowana liczba węzłów: 5
– Szacowana liczba tuneli: 5
– Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,5 mld zł
– Koszt jednostkowy: 267,22 mln zł/km
– Prognoza ruchu: średnio ok. 60 tys. poj./dobę
– Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 8,6 km

Korytarz 4 - pomarańczowy

– Długość: 26,18 km
– Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Siepraw, Myślenice
– Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie nowego węzła Kraków Tuchowska
– Szacowana liczba węzłów: 5
– Szacowana liczba tuneli: 5
– Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,25 mld zł
– Koszt jednostkowy: 238,73 mln zł/km
– Prognoza ruchu: średnio 57 tys. poj./dobę
– Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 10,9 km

Korytarz 5 - fioletowy

– Długość: 28,71 km
– Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Myślenice
– Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie nowego węzła Kraków Tuchowska
– Szacowana liczba węzłów: 5
– Szacowana liczba tuneli: 5
– Szacowany koszt całkowity inwestycji: 5,9 mld zł
– Koszt jednostkowy: 205,47 mln zł/km
– Prognoza ruchu: średnio 63 tys. poj./dobę
– Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): brak

Korytarz 6 - brązowy

– Długość: 29,13 km
– Gminy objęte inwestycją: Kraków, Wieliczka, Dobczyce, Siepraw, Myślenice
– Początek korytarza na autostradzie A4 w rejonie węzła Kraków Bieżanów
– Szacowana liczba węzłów: 4
– Szacowana liczba tuneli: 4
– Szacowany koszt całkowity inwestycji: 6,07 mld zł
– Koszt jednostkowy: 208,23 mln zł/km
– Prognoza ruchu: średnio 53 tys. poj./dobę
– Szacunkowe wydłużenie S52 (BDI): 11,77 km

GDDKiA zachęca do zapoznania się ze streszczeniem studium i zgłaszania wszelkich opinii, uwag, pytań i wątpliwości. – Są one dla nas bardzo ważne i weźmiemy je pod uwagę w dalszych pracach nad tą istotną dla społeczeństwa inwestycją – czytamy w komunikacie. Urzędnicy chcieliby jeszcze w tym roku ogłosić przetarg na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które wskaże m.in. precyzyjną lokalizację nieruchomości objętych inwestycją i jej oddziaływaniem.

Szczegółowe materiały można pobrać TUTAJ.