Małopolska przoduje w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu

fot. UMWM

W raporcie Banku Światowego Małopolska została wskazana jako lider działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali całej Europy – informuje Radio Kraków.

To, że Małopolska uznana została za najlepiej działający region w Europie, ogłosił w środę w Krakowie Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu. – W raporcie napisano, że działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powinny być przykładem dla wszystkich krajów na świecie, a zwłaszcza Europy. Tworząc raport, brano pod uwagę działania edukacyjne, prewencyjne, infrastrukturalne i pomoc powypadkową – wylicza Radio Kraków.

Spotkanie ekspertów

Informacja o raporcie została podczas trwających Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Odbywające się od 2014 roku wydarzenie stało się corocznym, jednym z najważniejszych w Polsce, spotkaniem środowiska ekspertów naukowców i praktyków.

– Poprawa bezpieczeństwa dróg w Małopolsce to jeden z naszych priorytetów. Wszystkie zaplanowane i realizowane działania prowadzą do zmniejszenia ryzyka wypadków drogowych. Podnoszą także standard poruszania się po naszym regionie zarówno dla pieszych, jak i kierujących pojazdami – mówi wicemarszałek województwa Łukasz Smółka.

Przedmiotem debat będą długofalowe trendy w zamianach BRD i konkretne działania w Polsce i Europie. W ciągu trzech dni imprezy odbędzie się wiele prezentacji i wykładów skupionych w ośmiu sesjach tematycznych z gwarantowanym czasem na dyskusję po każdym referacie oraz debata „Wyzwania i cele nowej dekady bezpieczeństwa ruchu drogowego” organizowana we współpracy z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.