Dzikie zwierzęta będą leczyły się w Tyńcu. Dziś kolejna ważna decyzja

Zwierzęta w ZOO fot. Archiwum

Ekolodzy mogą odtrąbić sukces. Ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt powstanie w Lasach Tynieckich.

Przypomnijmy, lokalizacja szpitala była tematem sporu pomiędzy urzędnikami a fundacją Dzika Klinika, która od lat upominała się o budowę tego typu ośrodka w Krakowie. Urzędnicy chcieli, by powstał on na zdegradowanych, poprzemysłowych terenach w nowohuckim Pleszowie. Fundacja ostro sprzeciwiała się takiemu rozwiązaniu, proponując lepszą ich zdaniem lokalizację w Lasach Tynieckich.


Mieszkańcy decydują

Ostatecznie kwestia decyzji o umiejscowieniu kliniki została oddana mieszkańcom, którzy mogli wyrazić swoją opinię w konsultacjach społecznych. Ich wynik był do przewidzenia, zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za Lasami Tynieckimi. Podczas środowej sesji radni ostatecznie przypieczętowali lokalizację ośrodka. Uchwała przeszła 32 głosami.

Co dalej?
Sukces ekologów jest jednak połowiczny. O ile kwestia lokalizacji jest już zabezpieczona, o tyle nie wiadomo, czy na budowę szpitala znajdą się pieniądze. W pierwotnym projekcie budżetu na 2019 rok nie znalazł się punkt o jego sfinansowaniu. Ostatecznie, po uwagach Dzikiej Kliniki i za sprawą autopoprawki prezydenta, w projekcie znalazła się kwota 500 tys. zł. na projekt budowlany. Decyzja o tym, czy uda się wysupłać konieczną kwotę, zapadnie podczas czwartkowej, budżetowej sesji rady miasta. W sumie budowa ośrodka ma pochłonąć 19 mln. zł.