Przebudowa ronda Piastowskiego budzi emocje

fot. ZIKiT

Do końca roku ZIKiT chce mieć gotową koncepcję rozbudowy ulicy Okulickiego. W całej sprawie największe emocje budzą rozwiązania drogowe w rejonie ronda Piastowskiego. Część mieszkańców obawia się, że przebudowa ronda może utrudnić ruch w tej części miasta, zamiast go ułatwić.

ZIKiT na razie przygotowuje tylko koncepcję przebudowy. Na samo przeprowadzenie prac nie ma jeszcze pieniędzy i inwestycja może się jeszcze mocno odsunąć w czasie. Ale to teraz zapadają decyzje, które będą mieć wpływ na funkcjonalność całego układu drogowego.

Projektant przedstawił dwa rozwiązania. W pierwszym kształt ronda i układ torów tramwajowych pozostaje podobny do obecnego. Skrzyżowanie byłoby jednak rozbudowane – z dodatkowymi pasami do skrętów. Największą zmianą względem obecnego stanu są dwie łącznice, pozwalające wjechać z przebiegającej dołem ulicy Okulickiego na ulicę Mikołajczyka i odwrotnie. Dziś brak tego połączenia wiąże się z dużą niedogodnością dla kierowców.

Druga propozycja wprowadza już duże zmiany. Samo rondo miałoby zostać zmniejszone, ale za to część relacji byłaby skierowana osobnymi pasami, bez wjazdu na tarczę ronda. Torowisko tramwajowe byłoby poprowadzone obok, a nie przez środek, co zmniejszałoby liczbę kolizyjnych relacji. Również połączenie ulic Okulickiego i Mikołajczyka wyglądałoby zupełnie inaczej – z dwoma rondami, w tym rondem turbinowym na ulicy Okulickiego.

Urzędnicy skłaniają się ku drugiemu pomysłowi, co budzi obawy wśród części mieszkańców. Wyrazili je także na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w poniedziałek w siedzibie dzielnicy Bieńczyce. Rada Dzielnicy XVI ma wkrótce podjąć uchwałę w tej sprawie, podobnie zresztą jak rada z Mistrzejowic.

– Mieszkańcy skupiali się przede wszystkim na tym, by przebudowa ulicy Okulickiego nie wpłynęła na pogorszenie komfortu funkcjonowania mieszkańców – mówi w rozmowie z LoveKraków Marcin Permus, wiceprzewodniczący dzielnicy. – Nie wyobrażam sobie, by miasto miało wydać miliony złotych, równocześnie nie ułatwiając przejazdu – komentuje.

Mieszkańcy zwracali uwagę na potrzebę budowy parkingu w tym rejonie, skoro wzdłuż ulicy Okulickiego zostanie zlikwidowanych sporo miejsc parkingowych (muszą stamtąd zniknąć, ponieważ podniesiona zostanie klasa drogi). Tematem rozmów były też ekrany akustyczne czy budowa kładek dla pieszych.

ZIKiT za opcją 2.

– Obecnie, przy wstępnych analizach, preferowany jest wariant drugi. Ze względu na parametry ruchowe, dostępność komunikacyjną, bezpieczeństwo ruchu pieszego – wylicza Renata Postawa-Giza z biura prasowego ZIKiT. – Natomiast nie wyklucza się na etapie projektu budowlanego połączenia rozwiązań z obu przedstawionych wariantów – dodaje.

– Wszystkie głosy zostały wysłuchane, a uwagi zebrane. Obecnie w ZIKiT będą one analizowane pod kątem możliwości ich wprowadzenia – zapowiada.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Mistrzejowice Bieńczyce