Kraków trzeci wśród najbardziej zanieczyszczonych miast Europy

W sporządzonym przez Europejską Agencję Środowiska rankingu miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu Kraków zajmuje trzecią pozycję. Gorzej jest tylko w bułgarskich miastach. Raport został sporządzony z danych z lat 2002-2011 i obejmuje 365 europejskich miejscowości.

Pierwsze dwa miejsca w tym niechlubnym zestawieniu zajmują bułgarskie miasta – Pernik, w którym europejskie normy w ciągu roku są przekraczane średnio przez 180 dni, oraz Płowdiw (161 dni). Kraków wylądował na ostatnim stopniu „pudła” ze 150 dniami. Na tym nie koniec. W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce dla pięciu innych polskich miasta: Nowego Sącza, Gliwic, Zabrza, Sosnowca oraz Katowic. Dla porównania: Paryż znalazł się na przedostatnim miejscu (6,7 dnia), Berlin na 136. miejscu (31,5 dnia), Wenecja na 67 z 85 dniami, gdy przekraczane są normy europejskie.

Zestawienie to nie umknęło uwadze zagranicznych mediów. Dziennik The New York Times opublikował informację na ten temat. Jednak, co może trochę dziwić, cały artykuł poświęcony jest Bułgarii. Pod tekstem pojawiły się nieprzychylne komentarze na ten temat.  – Nikt o zdrowych zmysłach nie pojedzie do Bułgarii – napisał pod tekstem jeden z czytelników. A „Ktoś inny” (Someone else) obawia się, że zanieczyszczenia z tego regionu mogą przywędrować do Stanów Zjednoczonych.

96% mieszkańców miast oddychało zanieczyszczonym powietrzem

Jak wynika z raportu, od 2009 do 2011 roku nawet 96% mieszkańców europejskich miast było narażonych na oddziaływanie drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5) , a 98% na oddziaływanie ozonu troposferycznego (O3) w stężeniach przekraczających bezpieczne poziomy wyznaczone w wytycznych WHO.

Jakość powietrza stanowi źródło poważnych obaw  wielu osób. Badania wykazują, że przeważająca większość obywateli jest świadoma wpływu, jaki jakość powietrza wywiera na zdrowie, dlatego też obywatele zwracają się do organów publicznych o podjęcie działań na szczeblu UE, krajowym i lokalnym, nawet w czasach polityki oszczędnościowej i  trudności ekonomicznych. Zamierzam odnieść się do tych obaw w przygotowywanym przez Komisję przeglądzie polityki w zakresie jakości powietrza – powiedział unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Znaczna część ludności nie mieszka w środowisku uznanym za przyjazne dla zdrowia zgodnie z obowiązującymi normami. Aby wejść na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, Europa będzie musiała podjąć ambitne działania wykraczające poza ramy obowiązującego prawodawstwa – stwierdził natomiast dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska Hans Bruyninckx.

Źródło: nytimes.com, eea.europa.eu

 

comments powered by Disqus