Na Kazimierzu rosną estakady kolejowe. Drugi tor pod koniec roku [ZDJĘCIA]

fot. PKP PLK
Prace przy budowie estakad kolejowych widać nie tylko w rejonie ul. Blich. Sporo dzieje się też po stronie Kazimierza, między ulicami Grzegórzecką i Miodową.

Na opublikowanych przez PKP PLK zdjęciach można już zobaczyć część gotowych podpór pod nową estakadę. Niektóre podpory są dopiero w trakcie betonowania, ale ich fundamenty zostały już przygotowane.

Drugi tor w tym roku

Na wysokości ul. Berka Joselewicza wykonawca przygotowuje konstrukcję potrzebną do budowy nowych przęseł. Co ciekawe, buduje od razu pod dwa kolejne tory, choć w tym roku gotowy ma być jeden, sąsiadujący z tym, po którym już kursują pociągi.

– Zakładamy, że drugi tor będzie gotowy do końca tego roku, a dwa kolejne pod koniec przyszłego – zapowiada Piotr Hamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych. W tym drugim przypadku sporo zależy od prac prowadzonych przy wiadukcie kolejowym nad ul. Grzegórzecką. Jak dotąd, nie zapadły ostateczne decyzje co do tego, w jaki dokładnie sposób zostanie przeprowadzona jego modernizacja. Nawet jeśli estakady pod wszystkie tory będą już gotowe, na dwa po wschodniej stronie i tak nie będzie można skierować ruchu, dopóki wiadukt nie będzie wyremontowany.

Most w maju

Wcześniej pasażerów czeka w tym miejscu inna zmiana. W maju kolejarze planują skierować ruch pociągów na nowy most, zbudowany tuż obok dotychczasowego. Kiedy się to stanie, będzie można przystąpić do rozbiórki dotychczasowej przeprawy, która też ma zostać zastąpiona nową konstrukcją.

Oprócz samych estakad do wykonania jest tutaj też nowa część nasypu – podobnie jak miało to miejsce od strony cmentarza żydowskiego. Poszerzony nasyp będzie ograniczony murem oporowym. Z kolei nad ulicą Miodową trzeba zbudować betonową konstrukcję pod zewnętrzny tor, ponieważ zabytkowy wiadukt w tym miejscu – w przeciwieństwie do ul. Grzegórzeckiej – nie jest rozbudowywany. Obok niego natomiast powstaje nowe przejście dla pieszych i rowerzystów.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto Grzegórzki
comments powered by Disqus