Na zakopiance w Gaju powstanie węzeł drogowy

W tym miejscu ma powstać nowy węzeł fot. Google Maps

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła dziś przetarg na projekt i budowę nowego węzła drogowego zakopiance. Powstanie w miejscu skrzyżowania z ulicami Widokową i Zadziele, gdzie dochodzi obecnie do wielu niebezpiecznych sytuacji.

Budowa węzła ma poprawić bezpieczeństwo zarówno kierowców jak i pieszych. Oprócz budowy samego węzła na trzeba będzie m.in. zmienić przebieg istniejących dróg, wybudować drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, ciągi dla pieszych, mury oporowe i palisady oraz system odwodnienia terenu,

Wykonawcy, którzy chcą złożyć oferty, mają na to czas do 15 listopada. Później zwycięska firma będzie miała 28 miesięcy od daty podpisania umowy na przeprowadzenie wszystkich prac. W ten okres nie wlicza się przerwa zimowa pomiędzy połową grudnia 2020 i połową marca.2021.

comments powered by Disqus