Podwyżki dla pracowników instytucji kultury. Na początek 4 mln zł

Konferencja prasowa na temat podwyżek w instytucjach kultury. Środki trafią do 22 instytucji fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

„Działamy dalej i mamy nadzieję, że kiedyś powiemy, że skończyła się dyskryminacja finansowa pracowników kultury” – zapowiadają Dziady Kultury. W tym roku województwo na podwyżki przeznaczyło prawie 4 mln zł. Środki trafią do 22 instytucji.

– To dopiero pierwszy krok, bo planujemy uporządkowanie tego obszaru w perspektywie czasowej. W tym roku przeznaczyliśmy prawie 4 mln zł na podwyżki. Oprócz tego w roku 2018 z oszczędności przekazaliśmy środki na tzw. wsparcie świąteczne, w wysokości po 1000 zł na pracownika – mówi marszałek Witold Kozłowski.

To efekt porozumienia między zarządem województwa małopolskiego i komitetem protestacyjnym Dziady Kultury, który o podwyżki starał się od kilku lat.

Nie będzie dysproporcji w zarobkach?

Rozmowy trwały od 2018 roku. Jak podkreśla Anna Pieczarka z zarządu województwa małopolskiego, 1 czerwca 2019 obie strony „osiągnęły meritum sprawy”.

– Środki rozdysponowaliśmy do 22 instytucji województwa. Są dedykowane osobom zarabiającym najmniej, żeby niwelować dysproporcje między najwyższym a najniższym wynagrodzeniem w poszczególnych placówkach, z pominięciem jednostek zarządzających danymi organizacjami – informuje Anna Pieczarka.

Najwięcej z całej puli otrzymały instytucje działające w Krakowie. Najwyższa kwota – 606 tys. zł – trafiła do Filharmonii Krakowskiej. Na „krakowskiej liście” znalazły się również m.in. Opera Krakowska z kwotą ponad 580 tys. zł czy Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, która otrzymała ponad 460 tys. zł.

W myśl porozumienia kierownicy mają zarabiać 4 tys. zł, pracownicy artystyczni – 4 tys. zł, pozostali pracownicy artystyczni, merytoryczni, techniczni – 3,5 tys. zł, administracyjni – jedna grupa: 3,5 tys. zł, druga grupa: 3,6 tys. zł. Pracownicy obsługi mają zarabiać 3,2 tys. zł. Są to kwoty brutto, bez dodatku stażowego.

Dziady Kultury: nie zawieszamy akcji

Andrzej Rybicki, przewodniczący Krajowej Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków NSZZ „Solidarność” i akcji Dziady Kultury, podkreśla, że osiągnięty kompromis traktuje na razie jak podsumowanie dotychczasowych działań.

– Zamykamy pewien etap. To znaczący i wyraźnie odczuwalny krok do przodu. Za nami trudne rozmowy, zbieranie danych i analizy. Hasło „Małopolska kulturą stoi” będzie nadal funkcjonowało, bo kultura stoi ludźmi i tym, co wytworzyli. Będziemy działać dalej i mamy nadzieję, że pewnego dnia powiemy: skończyła się dyskryminacja finansowa pracowników instytucji kultury – zaznacza Rybicki.

Spór zbiorowy zakończony

Dziady Kultury nie mają zamiaru spocząć na laurach, ale dalej będą starać się o podniesienie pensji pracownikom kultury.

– Drugim postulatem było systemowe rozwiązanie kwestii prac. Jest w trakcie realizacji. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli poinformować, że został spełniony i wtedy rozwiążemy akcję – podsumowuje Rybicki.

Efektem rozmów z obecnym zarządem województwa jest również rozwiązanie sporu zbiorowego m.in. w Muzeum Archeologicznym, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy Rajskiej czy Muzeum Tatrzańskim.

Województwo zapowiada, że po 5 września zajmie się szczegółowymi analizami pensji pracowników instytucji kultury. Sprawdzi, jak kwestia ta wyglądała przed uzyskaniem dodatkowej puli środków, a jak po jej rozdysponowaniu w poszczególnych instytucjach.

comments powered by Disqus