Urzędnicy wygrali w sądzie. "Wjazdówki" i ograniczenia na Kazimierzu zgodne z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny ogłosił dziś rozstrzygnięcia dotyczące ruchu w centrum miasta. W sporze z wojewodą przyznał rację urzędnikom ZDMK (wcześniej ZIKiT). Będą mogli w dalszym ciągu wydawać „wjazdówki” i ograniczać ruch na niektórych ulicach.

Chodzi o ciągnący się od wielu miesięcy spór pomiędzy miejskimi urzędnikami a wojewodą. Wojewoda wydał w połowie roku trzy zarządzenia: nakazał zmianę oznakowania dotyczącego rowerzystów, likwidację zezwoleń na wjazd do tzw. „strefy B” oraz likwidację ograniczeń wjazdu, wprowadzonych na Kazimierzu i na ul. Radziwiłłowskiej.

Pierwsze z tych zarządzeń zostało wprowadzone w życie, a z dwoma pozostałymi urzędnicy postanowili walczyć w sądzie. W piątek sąd ogłosił swoje orzeczenie i w obydwu sprawach przyznał rację miastu, uchylając decyzje wojewody.

Interes społeczny

Jeśli chodzi o strefę ograniczonego ruchu, sąd stwierdził, że prezydent miasta może kierować się interesem społecznym przy wprowadzaniu zakazów wjazdu dla niektórych użytkowników. Odrzucił więc argumentację, zgodnie z którą najistotniejsza jest w tym przypadku równość wobec prawa. Wojewoda argumentował, iż umożliwienie wjazdu tylko wybranym grupom, np. mieszkańcom, taksówkarzom, klientom hoteli jest niedopuszczalnym ograniczeniem dostępu do drogi publicznej. Sąd uznał jednak, że miasto może na tabliczce pod znakiem wypisać grupy osób, których nie będzie dotyczyć ograniczenie.

Orzeczenie w tej sprawie zapadło po tym, jak radni miejscy zdecydowali już o wprowadzeniu na Kazimierzu innej formy prawnej, czyli Strefy Czystego Transportu. W praktyce więc decyzja sądu nie będzie mieć dużego znaczenia dla samego Kazimierza. Pozwoli jednak urzędnikom na utrzymanie dotychczasowych rozwiązań np. na ulicy Radziwiłłowskiej lub ewentualnie wprowadzenie ich w przyszłości w innych rejonach miasta.

Wyjątki jak do tej pory

Sąd przychylił się też do argumentacji miasta w sprawie tzw. „wjazdówek”. Urząd w dalszym ciągu będzie mógł wydawać zezwolenia na wjazd do strefy objętej ograniczeniami, na zasadach stosowanych do tej pory. – Planujemy sformułować nowe zasady wydawania takich zezwoleń, tak by były jasne, niepodważalne i akceptowane społecznie – stwierdza Bartosz Piłat z Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus