Nielegalne plakatowanie. Straż miejska łapie coraz mniej osób

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Systematycznie spada ujmowanie przez straż miejską osób, które nielegalnie wieszają plakaty na słupach czy murach.

Coraz mniej

Przez cały zeszły rok strażnicy miejscy na gorącym uczynku złapali 106 osób, które nielegalnie rozwieszały plakaty oraz ulotki na terenie Krakowa. Z tej grupy 59 osób otrzymało mandaty karne na kwotę 7950 zł, a cztery sprawy zostały skierowane do sądu.

W 2018 straż miejska ujawniła 161 wykroczeń związanych z rozwieszaniem plakatów, z czego tylko 70 osób otrzymało mandaty, a dziewięć spraw finał znalazło w sądzie. W 2017 roku statystyka wyglądała lepiej. Strażnicy złapali 196 osoby, z czego 93 przyjęły mandaty, a osiem spraw trafiło pod osąd wymiaru sprawiedliwości.

Specjalne akcje straży

Ostatnie lata to stały spadek liczby osób zatrzymanych na nielegalnym umieszczaniu plakatów i ogłoszeń. Dla porównania w 2015 roku straż miejska złapała 389 osób (trzykrotnie więcej niż w 2019 roku), w 2014 – 434 osób, w 2013 – 455 osób.

Największą skuteczność straż miejska miała w latach 2007–2009. Wtedy to miasto powołało specjalny zespół, który zajmował się utrzymaniem porządku. Straż miejska w 2007 roku straż złapała 1023, w 2008 – 1239, a w 2009 aż 1289 (wręczyli wtedy aż 895 mandatów).

Kiedy będzie realizowana strategia

Sprawa umieszczania nielegalnych plakatów została opisana w strategii rozwoju straży na lata 2018-2022. Autorzy dokumentu stwierdzają, że „konieczne jest, w ramach posiadanych uprawnień i możliwości prawnych podejmowanie działań restrykcyjnych zwalczających tego rodzaju czyny zabronione”.

– Oprócz działań́ represyjnych konieczne jest prowadzenie działań edukujących mających na celu zapobieganie tego typu zachowaniom – czytamy w dokumencie.