Letnie warsztaty edukacyjne w Muzeum AK

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie będzie organuzować letnie warsztaty edukacyjne pn. Na historycznym szlAKu. Dzieje konspiracji dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”.

W warsztatach mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna, którzy ukończyli 8. rok życia. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”, koszt wzięcia udziału w zajęciach wynosi jedynie 2 złote za dzień od uczestnika, tj. 10 zł za 1 pełny turnus.

Letnie warsztaty edukacyjne odbędą się w terminach:

Turnus I: 1 – 5 lipca 2019 r.

Turnus II: 8 – 12 lipca 2019 r.

Turnus III: 5 – 9 sierpnia 2019 r.

Turnus IV: 12 – 14 sierpnia 2019 r. (skrócony)

 

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 8.30 – 15.30. Każdy turnus może liczyć maksymalnie 25 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

comments powered by Disqus