Opóźnienia przy budowie Trasy Łagiewnickiej. Spółka wyjaśnia ich powody

Budowa Trasy Łagiewnickiej fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Prace podzielone zostały na pięć odrębnych etapów, dzięki czemu opóźnienia mają nie wpłynąć na harmonogram ich prac. Opóźnieniu ulegnie natomiast ostateczny termin oddania trasy do ruchu.

Jak informuje Spółka Trasa Łagiewnicka S.A. „na chwilę obecną wpłynął do spółki wniosek od wykonawcy o zmianę terminu zakończenia inwestycji”.

Spółka wyjaśnia powody opóźnień

– Jako główny powód wykonawca wskazał, że wydłużenie tego terminu wynika ze skomplikowanej procedury administracyjnej – informuje Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.

– W szczególności konieczności uzyskania odstępstw w Ministerstwie Infrastruktury wynikających z odległości pomiędzy skrzyżowaniami, czy konieczność uzyskania odstępstw dla przekroczenia linii kolejowej tunelem pod kątem innym niż 90 stopni, a także, m.in. konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – dodaje.

Wcześniejszy wniosek oddalono

Do wniosku odniósł się także Krzysztof Migdał. – Powyższy wniosek wykonawcy jest obecnie analizowany. Poprzednie roszczenia wykonawcy zostały oddalone – wyjaśnia Inżynier Kontraktu, Członek Zarządu Trasa Łagiewnicka S.A. Jak tłumaczy Kowal „terminy uwzględnione w harmonogramie nie mogą być dotrzymane również ze względu na decyzję administracyjną dla ostatniego z etapów, która została uzyskana przez wykonawcę 12 miesięcy później, niż było to pierwotnie zaplanowane”.

Spółka Trasa Łagiewnicka S.A. informuje również, że aby wprowadzić ruch na Trasie Łagiewnickiej, wymagane jest zakończenie całego zadania. W związku z tym dopuszczenie nowej drogi do ruchu nastąpi później, niż zakładano w projekcie.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Łagiewniki-Borek Fałęcki
comments powered by Disqus