4 mln zł za koniec sporu w sprawie "szkieletora" przy ul. Praskiej

Niedokończony budynek przy ul. Praskiej fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Gotowy jest projekt porozumienia, które zakończy spór sądowy między miastem, firmą budowlaną Barzak i polskim oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA Polska).

W 2011 roku miasto oddało w wieczyste użytkowanie dwie działki przy ul. Praskiej 64 Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Policji, które miało zbudować ośrodek rekreacyjno-rehabilitacyjny.

Gmina zgodziła się na to, ponieważ z centrum mieli korzystać nie tylko mundurowi (emerytowani i w czynnej służbie), ale również „zwykli” mieszkańcy. Rada miasta przynajmniej raz przedłużała termin wypełnienia zapisów umowy, czyli zakończenia inwestycji. Jak wiadomo, tak się nie stało. Inwestorowi zabrakło pieniędzy i roboty stanęły. Obiekt wciąż stoi niedokończony.

W marcu 2019 roku, po prawomocnym wyroku, miasto odzyskało prawa do działek z powodu niewywiązania się z umowy użytkowania wieczystego. Zostały jednak problem – kilkukondygnacyjny budynek w stanie surowym.

Firma Barzak wystąpiła w 2015 roku do sądu o zapłatę ponad 21 mln złotych z tytułu wartości wykonanych prac. Również IPA poszła do sądu o zapłatę blisko 10 mln złotych.

Jak pisaliśmy w zeszłym roku, postępowanie to było zawieszone, co oznaczało, że strony chcą się porozumieć. Okazuje się, że mieliśmy rację.

Miliony za prawa autorskie

Obie sprawy zakończy podpisanie trójstronnej ugody. Miasto w zamian za 4,1 mln złotych, które ma wpłacić do końca lipca (z tego przeważającą większość firmie budowlanej), otrzyma autorskie prawa majątkowe do projektu i przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę oraz inne dokumenty. Dodatkowo teren zostanie oczyszczony, sam budynek zabezpieczony, a niektóre jego elementy zostaną rozebrane.

Nieruchomość ma objąć w posiadanie w imieniu gminy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

comments powered by Disqus