Plac Nowy. Gdzie miejsca parkingowe, a gdzie zakaz wjazdu?

Grafika z prezentacji online fot. FACEBOOK.COM/RAZEMWRUCHU

Dużo przestrzeni dla pieszych, zamknięcie dla ruchu samochodowego dwóch fragmentów jezdni wokół placu i zlokalizowanie miejsc parkingowych po północnej stronie placu – to główne wnioski, jakie można wyczytać z map przedstawiających planowane zmiany na placu Nowym.

Przypomnijmy: w maju odbyły się dwa spotkania w formie online, stanowiące część konsultacji społecznych dotyczących nowej koncepcji zagospodarowania placu Nowego na Kazimierzu. Podczas pierwszego z nich projektanci pokazali proponowane przez nich rozwiązania, podczas drugiego można było zadawać pytania i zgłaszać uwagi. Pisaliśmy o tym m.in. tutaj:

Ul. Estery zamknięta

W maju rozważano jeszcze dwie wersje, które fragmenty placu powinny być wyłączone z ruchu samochodowego. Oprócz obszaru, gdzie już teraz nie można wjeżdżać (u wylotu ul. Meiselsa), projektanci wskazali albo fragment w ciągu ul. Estery, albo od ul. Warschauera w stronę Meiselsa.

Obecnie w ramach audytu rowerowego można już zobaczyć szczegółowe mapy proponowanych rozwiązań. Co prawda są na nich przedstawione dwa warianty, ale różnią się one głównie lokalizacją miejsc parkingowych. W obydwu tych wersjach samochody będą mogły przejechać z ul. Warschauera w stronę ul. Meiselsa, natomiast przejazd ul. Estery na wprost będzie uniemożliwiony za pomocą wysuwanych słupków – takich, jakie znamy z ul. Stolarskiej.

Kierowca wjeżdżający na plac Nowy ul. Estery (od ul. Józefa), będzie musiał skręcić w lewo i przejechać wzdłuż kamienic, by ul. Nową wrócić na ul. Józefa.

Gdzie zaparkować?

Pas jezdny będzie miał cztery metry szerokości i ma być na tej samej wysokości, co ciągi piesze – zostanie wyróżniony innym kolorem. Dodatkowym wyróżnieniem ma być obniżenie kostki po obydwu stronach jezdni utworzone z myślą o spływaniu wody deszczowej.

W kilku punktach placu przewidziano stojaki na rowery.

Po południowej stronie placu wyznaczone mają być dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Pozostałe miejsca będą po przeciwnej stronie, w zatoce wzdłuż pasa jezdnego. W zależności od wersji, zostanie ona wyznaczona albo bliżej kamienic, albo bliżej wnętrza placu. Tak czy tak, łączna liczba miejsc do parkowania będzie znacznie niższa niż obecnie. W wersji bliżej kamienic (sugerowanej przez projektantów ze względu na przepisy dotyczące odległości drogi pożarowej od budynków) zmieści się osiem miejsc o wymiarach 2,5*6m, w wersji bliżej Okrąglaka – sześć takich miejsc.

Szczegółowe rozwiązania można znaleźć TUTAJ.

Na tym etapie nie ma jeszcze informacji o tym, kiedy te plany miałyby się stać rzeczywistością. Wiele będzie zależało od tego, czy w przyszłorocznym budżecie znajdą się pieniądze na przygotowanie projektu, uzyskanie potrzebnych zgód, a w dalszej kolejności – na przeprowadzenie prac.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto