Koncepcja placu Nowego rodzi pytania. Głównie o zieleń i toalety