Są pieniądze na remont Biblioteki Książąt Czartoryskich

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Dr Paweł Wierzbicki, kierownik oddziału Biblioteka Książąt Czartoryskich MNK, odebrał od minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Joanny Scheuring-Wielgus promesę na dofinansowanie inwestycji. Środki w wysokości ponad 37 mln zł pochodzą z UE.

Biblioteka Czartoryskich zlokalizowana jest przy ul. Św. Marka 17. Została wybudowana w latach 60. XX wieku z przeznaczeniem na pomieszczenia dla unikatowej kolekcji Biblioteki Czartoryskich. – Od tamtego czasu nie przeprowadzono większego remontu czy modernizacji budynku – mówi Izabela Rak z Muzeum Narodowego w Krakowie.

Jak dodaje obecnie budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu. – Infrastruktura techniczna, instalacje są przestarzałe i nie spełniają standardów ani norm techniczno-użytkowych. Także pomieszczenia magazynu wraz z upływem lat zapełniły się nowymi zbiorami i obecnie ich przestrzeń jest niewystarczająca – tłumaczy.

Rozbudowa i przebudowa Biblioteki Czartoryskich przede wszystkim umożliwić stworzenie odpowiednich warunków na gromadzenie, opracowanie, ochronę, przechowywanie oraz udostępnianie i upowszechnianie zbiorów.

– Remont podniesie komfort czytelników i pozostałych osób korzystających z biblioteki. Budynek stanie się dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Zostaną dobudowane dodatkowe przestrzenie do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej. Powstaną trzy przestrzenie, które będą nowymi elementami w całej strukturze obiektu. Od strony dziedzińca wewnętrznego będzie to klatka schodowa. Na dziedzińcu powstanie też przeszklona sala edukacyjno-warsztatowa. Natomiast na poziomie -2 powstanie duża sala multimedialna. Prace budowalne i wykończeniowe nie obejmą jedynie budynku. Nową aranżację zyska także dziedziniec biblioteki – informuje Izabela Rak.

Konserwacja i digitalizacja

W ramach inwestycji zostanie także doposażona istniejąca pracowania digitalizacji w Bibliotece Czartoryskich. Zakupiony sprzęt dostosowany będzie do wymogów funkcjonalnych i technicznych, jakie spełniać powinny profesjonalne pracownie digitalizacji i konserwacji w nowoczesnym, metropolitalnym muzeum.

Projekt zakłada również niezbędne prace konserwatorskie. – Biblioteka Czartoryskich posiada 250 tys. zabytkowych obiektów. Ich stan zachowania  wymaga podjęcia działań prewencyjnych i zabezpieczających. Konserwacja zabezpieczająca, jaką jest anoksja, zostanie zrealizowana w trakcie trwania projektu. Jednocześnie wskazano obiekty przeznaczone do przeprowadzenia konserwacji pełnej. Stanowią one wyjątkową grupę obiektów zabytkowych. Zostały wybrane ze względu na swoją wyjątkową wartość dla kultury polskiej i historii. Są wśród nich dokumenty królewskie, papieskie, korespondencja założycieli Biblioteki Adama Kazimierza Czartoryskiego i jego żony Izabeli oraz innych przedstawicieli rodu Czartoryskich, pierwsze wydania „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego oraz „Sonetów” Adama Mickiewicza – informuje Rak.

Otwarcie biblioteki po remoncie nastąpi w 2027 roku, natomiast zakończenie całego projektu to pierwszy kwartał 2028 roku.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto