Protest mieszkańców. Play: Planowana infrastruktura nie wyklucza fotowoltaiki

Zdjęcie ilustracyjne fot. Krzysztof Kalinowski

Po naszym tekście dotyczącym sprzeciwu mieszkańców bloku przy ul. Bosaków 5, odezwał się operator sieci Play. Jak przekonuje jego przedstawiciel, inwestycja nie będzie wykluczała możliwości instalacji paneli, a przede wszystkim jest bezpieczna na zdrowia lokatorów.

Blok przy ul. Bosaków został wytypowany jako miejsce do zamontowania masztu telekomunikacyjnego. Wspólnota sprzeciwiła się temu pomysłowi. W urzędzie miasta toczy się natomiast postępowanie administracyjne w tej sprawie i do tej pory żadna decyzja nie zapadła.

Do naszej redakcji swoje stanowisko przesłał inwestor. Jak przekonuje Paweł Antończyk, „w ramach swojej działalności operacyjnej P4 sp. z o.o. (operator sieci PLAY) prowadzi w trybie ciągłym wiele inwestycji infrastrukturalnych na terenie całego kraju, w tym także w Krakowie”.

– Celem prowadzonych inwestycji jest zapewnienie jak najlepszego dostępu do bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej pozwalającej na niezakłócone rozmowy oraz dostęp do szybkiego połączenia internetowego – tłumaczy.

– Wybór miejsca każdej nowej inwestycji poprzedzony jest szczegółowym procesem analizy, uwzględniającym wiele czynników, m.in. pomiary jakości sygnału wykonywane w terenie, obciążenie sieci, zgłoszenia klientów dotyczące jakości usług, uwarunkowania terenu czy wreszcie dostosowanie lokalizacji do siatki już istniejących stacji bazowych – opisuje Antończyk.

Jeśli chodzi o stację przy ul. Bosaków 5, stacja ma mieć trzy metry wysokości. I w żaden sposób nie wpłynie na plany dotyczące instalacji fotowoltaiki.

– Zarówno maszt, jak i elementy przyłącza energetycznego nie ograniczą możliwości zamontowania obok instalacji fotowoltaicznej. Stacje bazowe nie wpływają także negatywnie na jerzyki oraz inne ptaki, co m.in. potwierdziły przeprowadzane przez nas ekspertyzy ornitologiczne. Lokalizacja na budynku przy ul. Bosaków 5 zapewni najlepsze parametry dla zapewnienia stabilnej łączności bezprzewodowej dla tego obszaru miasta. Ma to kolosalne znaczenie także dla bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających Kraków – twierdzi Paweł Antończyk.

Prawo i bezpieczeństwo

Przedstawiciel Play przypomina, że w całym kraju funkcjonuje kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych. Dodaje, że każda inwestycja operatora spełnia wszelkie normy prawne. – A przed uruchomieniem podlegają obowiązkowemu badaniu pod kątem zgodności z obowiązującymi limitami emisji pola elektromagnetycznego do środowiska w miejscach dostępnych dla ludności. Jedynie w przypadku poprawnego wyniku takiego badania wykonanego przez niezależne, akredytowane laboratorium pomiarowe, możliwe jest uruchomienie stacji bazowej telefonii komórkowej – stwierdza.

Antończyk odniósł się również do kwestii związanej z fake-newsami związanymi z funkcjonowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

– Rozumiemy, że odróżnienie fałszywych od prawdziwych informacji może być dla wielu osób niełatwe. Dlatego też zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane technologią sieci komórkowych w pierwszej kolejności do weryfikacji wartości merytorycznej źródeł traktujących o rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce – mówi Paweł Antończyk.

 

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Czerwony
comments powered by Disqus