Robinia przy ul. Augustiańskiej zagraża bezpieczeństwu. „Musi zostać usunięta”

fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

– Ze względu na bardzo zły stan fitosanitarny robinia przy ul. Augustiańskiej musi zostać usunięta – poinformował Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. W miejsce wyciętego drzewa pojawi się nowe nasadzenie.

Do przeglądu na podstawie oceny wizualnej zakwalifikowana została większa grupa drzew przy ul. Augustiańskiej, natomiast pogłębiona analiza wykazała, że jedno z nich musi zostać usunięte.

Drzewo zagraża bezpieczeństwu

Po wykonaniu badań okazało się, iż robinia ma zachwianą statykę i poważne odchylenie od pionu, a jej korona znajduje się w dużym stopniu po przeciwnej stronie ulicy.

Z kolei odziomek, czyli dolna część pnia bez gałęzi, od strony ulicy posiada znaczny ubytek. Podczas badania sondą arborystyczną wykryto rozkład drewna. Badanie wykazało ubytek wgłębny u podstawy pnia, natomiast badanie tomografem w jego wnętrzu powyżej odziomka.

Jak czytamy w komunikacie ZZM, statyka drzewa jest zaburzona poprzez osłabienie w strefie korzeniowej robinii wynikające z rozkładu drewna w obrębie nabiegów korzeniowych. W szczelinach pnia, na korzeniach i jednej z narośli na wysokości 3 m widoczny jest zaś biały nalot pochodzenia grzybowego.

Co więcej, drzewo nie posiada wymaganych przyjętych 150% bezpieczeństwa podstawowego wytrzymałości pnia na złamanie, posiadając zaledwie 67%.

– Istnieje realny stan zagrożenia spowodowany lokalizacją drzewa, które całą swoją masą wychyla się poza swoją oś pionową. Za wycinane drzewo niezwłocznie wykonane zostanie nasadzenie zastępcze robinii akacjowej „Bessoniana” – wyjaśnia Zarząd Zieleni Miejskiej.

Ogólną ocenę drzewa w zakresie stanu zdrowotnego i statycznego dokonano na podstawie analizy stanu pnia oraz wyniku uzyskanego z badania tomografem dźwiękowym PICUS3.