Krótko

Rozpoczęto prace przy budowie podziemnego przystanku

W połowie września rozpoczęły się prace przy budowie podziemnego przystanku pod rondem Polsadu.

W okolicy estakady im. Mateusza Iżyckiego, w pasie zieleni dzielącym jezdnie na ul. Młyńskiej rozpoczęto pierwszy etap prac przy budowie podziemnego przystanku. Wykonawca najpierw przeprowadził przekopy kontrolne, w celu dokładnego zlokalizowania sieci podziemnych. W połowie września postawiono platformy robocze, czyli wytrzymałe konstrukcje, które umożliwiają przeprowadzanie prac geotechnicznych i konstrukcyjnych związanych z częścią podziemną przystanku Polsad. Muszą one sprostać wymaganiom ciężkiego sprzętu, w tym potężnej głębarki do ścian szczelinowych, która waży około 100 ton.

– Rozpoczęliśmy zasadniczą część robót geotechnicznych, w ramach których wykonywane jest głębienie i tworzenie ścian szczelinowych stacji. Ściany szczelinowe to żelbetowe konstrukcje, które stanowią obudowę tunelu, minimalizują wpływ wykopu na zabudowę w sąsiedztwie obiektu i przejmują parcia gruntu i wód gruntowych. Powstają w wyniku zabetonowania wykopu wykonanego przez głębiarkę. Wykopy sięgać będą ponad 20 metrów w głąb ziemi – podkreślają przedstawiciele wykonawcy.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Czerwony