Skazani prawomocnymi wyrokami opuszczą terytorium Polski

fot. Straż Graniczna

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali obywateli Turkmenistanu i Gruzji, którzy widnieli w bazie jako osoby, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

Obywatel Turkmenistanu przybył do Polski w 2021 roku w celach zarobkowych. Pracował od tego czasu w różnych magazynach oraz świadcząc usługi taksówkarskie.

Złożył wniosek do wojewody mazowieckiego o pobyt czasowy i pracę, ale otrzymał odmowę, gdyż był skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Chodziło o artykuł 270KK („Kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”).

Natomiast obywatel Gruzji twierdził, że przyjechał do Polski turystycznie, a następnie został żeby pracować. Również on wykonywał pracę świadcząc usługi taksówkarskie, i również on został skazany prawomocny wyrokiem sądu – tym razem za jazdę po spożyciu alkoholu.

W związku z tym komendant krakowskiej placówki straży granicznej wydał decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu. Orzekł też o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres trzech lat.