Będziemy robić wszystko, aby mieszkańcy tramwajem w 2022 roku pojechali na Górkę Narodową [Rozmowa]

Pętla Krowodrza Górka fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
W środę przekazaliśmy plac budowy linii tramwajowej na Górkę Narodową. Wykonawca ma 26 miesięcy na ukończenie inwestycji – mówi Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Mamy informację o wydaniu zezwolenia na realizację linii tramwajowej na Górkę Narodową. Co to oznacza dla budowy?

Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich: To bardzo duży przełom, jeśli chodzi o możliwość rozpoczęcia robót budowlanych, bo oprócz decyzji, uzyskaliśmy również postanowienie o nadaniu tej inwestycji rygoru natychmiastowej wykonalności. Umożliwiło to nam przekazanie w środę terenu. Zakładamy, że terminie siedmiu dni rozpoczną się prace geodezyjne w terenie. Następnie wykonawca rozpocznie roboty na ulicy Opolskiej, co będzie wiązało się z zawężeniem o jeden pas, więc liczę że nie powinno być większych problemów.

Gdzie w pierwszej kolejności możemy spodziewać się prac?

Utrudnienia w pierwszym etapie pojawią się na ulicy Opolskiej, na odcinku od ulicy Pleszowskiej do kładki. Wiąże się to z rozpoczęciem budowy dwukomorowego tunelu w kierunku ronda Ofiar Katynia oraz Nowej Huty. Kolejne zmiany będziemu uzgadniać z wydziałem miejskiego inżyniera ruchu. Równolegle do prac geodezyjnych oraz na ulicy Opolskiej będą prowadzone porządkowe, z przygotowaniem objazdów.

Jakikolwiek fragment drogi czy linii tramwajowej będzie oddany do użytku wcześniej niż całość inwestycji?

Ciężko odpowiedzieć dziś wprost na to pytanie. Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji, czy będziemy etapować inwestycję. W dużej mierze zdecyduje o tym sytuacja, jaką zastaniemy w terenie, ponieważ obszar, przez który będzie przebiegać linia jest mocno zurbanizowany. Teraz nie zakładamy podziału inwestycji na etapy. Będziemy chcieli zrobić wszystko, aby mieszkańcy pod koniec 2022 roku mogli pojechać tramwajem na Górkę Narodową.

Końcówka 2022 roku oznacza koniec całości inwestycji?

Zgodnie z umową, jaką mamy zawartą z wykonawcą, konsorcjum ma 26 miesięcy od terminu przekazania placu budowy na wykonanie wszystkich prac budowlanych.

comments powered by Disqus