Kampus dla wszystkich. Studenci Politechniki zajmą się terenem UJ

Kampus UJ

Studenci architektury krajobrazu Politechniki Krakowskiej zaprojektują skwer na terenie Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ruczaju. To tylko jedno z wielu działań, które mają pozytywnie wpłynąć na jakość tej przestrzeni.

Studenci PK mają przygotować koncepcję zagospodarowania „Zielonego trójkąta” pomiędzy główną aleją kampusu a ekranami akustycznymi wzdłuż ul. Bobrzyńskiego. W miejscu, gdzie dziś rośnie po prostu trawa, ma się znaleźć miejsce na różne aktywności – zarówno naukę, edukację środowiskową, jak i rekreację. Prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej, która zostanie otwarta 17 maja.

– Chcemy, żeby były podstawą dalszych działań, czyli realnej zmiany tej przestrzeni – mówi dr hab. Krzysztof Gwosdz z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Liczy na to, że skwer powstałby w 2020 roku.

Burza mózgów

Inicjatyw na rzecz przyjaznego i funkcjonalnego kampusu jest więcej. Wokół tej sprawy utworzyło się już grono zaangażowanych wykładowców, doktorantów i studentów z kilku wydziałów UJ.

Wspólnie z Instytutem Socjologii realizowane są obecnie badania praktyk społecznych, które pokażą, w jaki sposób różne grupy użytkowników korzystają z kampusu i jakich zmian oczekują. – To nam da pogłębioną wiedzę na temat użytkowania kampusu – mówi Krzysztof Gwosdz.

W planie są też międzywydziałowe warsztaty, organizowane przez geografów we współpracy z Politechniką Krakowską, Akademią Sztuk Pięknych i Instytutem Socjologii, których zadaniem będzie wypracowanie projektów różnych miejsc na kampusie.

Osobny konkurs koncepcyjny ma też objąć rejon między budynkami biologów, biotechnologów, geografów, geologów i Centrum Edukacji Przyrodniczej.

Zielone ekrany

Projekty będą powstawać z myślą o realizacji w przyszłości. Tu i teraz kampus będzie można poprawić już w maju, w ramach akcji „wysadzania ekranów”. Podobne akcje były już prowadzone przez grupy mieszkańców, firmy czy ZZM na innych odcinkach, teraz UJ planuje zorganizować własne wydarzenie i zaprosić na nie wszystkich zainteresowanych.

Minęły trzy dekady

– Musimy pamiętać, że kampus był projektowany na początku lat 90. Od tego czasu zmieniły się formuły funkcjonowania takich miejsc. Teraz patrzy się na nie już nie jako wyspecjalizowane miejsca do nauki i dydaktyki, tylko jako żywą przestrzeń miejską, która daje pole interakcji różnych grup użytkowników – tłumaczy dr hab. Krzysztof Gwosdz.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki
comments powered by Disqus