Kolejne miliony na krakowskie zabytki

SKOZK po raz kolejny przekazał miliony na krakowskie zabytki fot. Sebastian Dudek/LoveKraków.pl
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa – podobnie jak w poprzednich latach – przeznaczył 30 mln zł na odnowę i ochronę krakowskich zabytków.

– Taką kwotę otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP. Priorytetem jest dla nas zakończenie wielkich projektów, których podjęliśmy się trzy lata temu. W tym roku kilka z jedenastu najpoważniejszych przedsięwzięć dobiegnie końca – mówi Maciej Wilamowski, dyrektor biura SKOZK.

Zadania wielkie…

Wśród projektów kluczowych, na które SKOZK przekaże łącznie ponad 17 mln zł, znajduje się m.in. konserwacja sarkofagów królów polskich, wieszczów i bohaterów narodowych (ponad 1 mln zł) czy kolejny etap prac badawczych i konserwatorskich Ołtarza Wita Stwosza (ponad 1 mln zł) oraz utworzenie Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów (trochę ponad 1 mln zł).

Dzięki pomocy SKOZK-u uda się również zakończyć remont Arsenału, który w przyszłości „dołączy” do głównej ekspozycji Muzeum Czartoryskich. Ważnym przedsięwzięciem będzie również zakończenie renowacji krużganków w klasztorze franciszkanów oraz rewaloryzacja nowoodkrytych, zabytkowych polichromii w krypcie kościoła pijarów, jak i remont konserwatorski klasztoru – wymienia Wilamowski.

Na prace w Arsenale SKOZK przekazał ponad 5 mln  zł.

…i te mniejsze

Oprócz projektów kluczowych, istotne są również projekty nieco mniejszej miary finansowej. Na te przeznaczyliśmy prawie 13 mln zł. Tutaj warto przede wszystkim skupić się na fortach Twierdzy Kraków, gdzie trwają zaawansowane prace. Między innymi w fortach Skotniki – jeden z nich jest adaptowany do potrzeb Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, drugi jest przebudowywany – podkreśla Wilamowski.

Następne w kolejce są obiekty sakralne – tutaj SKOZK na remonty i prace konserwatorskie przeznaczy ponad 6,6 mln zł.

Kamienice zyskają blask

SKOZK nie zapomniał również o obiektach mieszkalnych i usługowych – jednak tym razem na ten cel przeznaczy trochę ponad 603 tys. zł. Środki na pewno przyspieszą trwające w wielu budynkach prace remontowe.

Istotne jest tu również działanie Drogi na Wawel. Program zakłada, że każdego roku 40 proc. kwoty wszystkich dotacji do prac w kamienicach trafi na ratowanie i odnowę zabytków przy drogach prowadzących do wzgórza wawelskiego. Wśród nich znalazł się dworek "Kossakówka".

Nie tylko 30 mln

Środki, które SKOZK przeznacza na zabytki, nie pochodzą wyłącznie z Kancelarii Prezydenta RP. Ważną rolę w pozyskiwaniu środków pełnią zbiórka publiczna „Na odnowę zabytków Krakowa – Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa”, środki uzyskane w drodze darowizn i zapisów (w tym fundacji i stowarzyszeń) oraz te niewykorzystane w ubiegłym roku.

– Środki pochodzące z kancelarii są pewnym zaczynem, aby Kraków dokładał drugie tyle. Mam tu na myśli organizacje, krakowskie instytucje czy obywateli. Tak naprawdę ten wlasny, krakowski wkład z roku na rok jest coraz znaczniejszy. Kwoty pochodzące ze skarbon, w tym słynnej skarbonki na Rynku Głównym, są z roku na rok coraz większe – to już ponad 50 tys. zł rocznie – przyznaje Wilamowski.

comments powered by Disqus