Kontrola placu Nowego odwołana. Przyszło zbyt wiele osób

Plac Nowy fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W piątek o godz. 12 miała się odbyć kontrola placu Nowego, prowadzona przez przedstawiciela wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zrezygnowano z niej, gdy okazało się, że na miejscu pojawiła się duża grupa zainteresowanych osób.

O planowanej kontroli informowaliśmy w czerwcu. Jak wynika z pisma przesłanego przez urząd konserwatorski, kontrola została zarządzona „w związku z samowolnymi pracami”, które miały polegać na zmianie organizacji ruchu oraz posadowieniu donic z drzewami, a były przeprowadzone bez uzgodnienia z konserwatorem. Kontrola miała polegać na sprawdzeniu stanu zachowania nawierzchni jezdni wokół placu Nowego.

Zmiany na placu Nowym wciąż budzą ogromne emocje wśród części mieszkańców. Przeciwnicy zwracają uwagę m.in. na związane z nimi utrudnienia dla mieszkańców i przedsiębiorców, kiepski stan rosnących w donicach drzew czy trudność przejazdu, również dla służb ratunkowych. Zwolennicy nie chcą powrotu ruchu samochodowego wokół placu, argumentując to m.in. kwestią bezpieczeństwa, dużym natężeniem ruchu pieszego i poprawą estetyki placu.

Dlatego też zapowiadana kontrola przyciągnęła duże grono zainteresowanych. Jak relacjonuje „Gazeta Wyborcza”, Dominika Długosz, zastępczyni małopolskiej konserwator zabytków, poinformowała z tego powodu od odstąpieniu od kontroli. Wywołało to oburzenie wśród przeciwników nowej organizacji ruchu. Spisano protokół, urzędnicy miejscy zapowiedzieli, że pojawią się ponownie, jeśli zostaną wezwani.

Nie wiadomo, kiedy miałaby się odbyć kolejna kontrola.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus