Krótko

Krakowska firma zatrudniała nielegalnie cudzoziemców

Zdjęcie ilustracyjne fot. Straż Graniczna

Spółka świadcząca usługi logistyczne w Krakowie została objęta kontrolą legalności zatrudnień.

Kontrolą objęto prezes zarządu kontrolowanej spółki - obywatelkę Ukrainy oraz akta osobowe 35 cudzoziemców wykonujących pracę na rzecz kontrolowanego podmiotu, tj.:  15 obywateli Ukrainy, 10 Białorusinów, pięciu Rosjan, dwóch Mołdawian, dwóch obywateli Tadżykistanu, oraz obywatela Kazachstanu.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono szereg nieprawidłowości.

Funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie wszczęli czynności wyjaśniające zakończone sporządzeniem wniosku o ukaranie prezes zarządu kontrolowanej spółki.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie uznał obywatelkę Ukrainy za winną popełnienia czynów zarzucanych w przedmiotowym wniosku i wymierzył łączną karę grzywny w kwocie 10 tys.  zł oraz pokrycie kosztów sądowych.