Krakowska kuria odpowiada: Przecież miasto jest dobrze przygotowane do reformy edukacji

Abp Marek Jędraszewski fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Krakowie odpowiedział na list prezydenta Krakowa. Urzędnik prosił arcybiskupa Marka Jędraszewskiego o zgodę na zmniejszenie liczby lekcji religii. Miasto argumentowało swój wniosek problemami lokalowymi w szkole oraz kumulacją dwóch roczników w liceach i technikach.

Ks. Andrzej Kielian z krakowskiej kurii w specjalnym oświadczeniu przypomina, że z dotychczasowych oświadczeń kuratorium oraz miejskich urzędników wynika, że w Kraków oraz cała Małopolska są dobrze przygotowani na nadchodzącą zwiększoną rekrutację do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

– Nie było także do tej pory żadnych sygnałów dotyczących ograniczenia ilości godzin religii. Władze miasta zgodnie zapewniały od początku bieżącego roku, że nie będą występować do Kurii w tej sprawie – czytamy w komunikacie podpisanym przez księdza Kieliana.

Duchowy twierdzi, że podczas wdrażania reformy oświaty w szkołach podstawowych, wiele placówek sygnalizowało problemy lokalowe. Problemy, zdaniem przedstawiciela kurii, udało się rozwiązać dzięki współpracy z parafiami oraz zgromadzeniami zakonnymi, które udostępniły swoje lokale na zajęcia edukacyjne.

– Jesteśmy w stanie użyczyć, ewentualnie także dostosować pomieszczenia będące w dyspozycji parafii oraz wspólnot zakonnych, o ile spełniają podstawowe zasady bhp, do możliwości prowadzenia lekcji, w tym zajęć z religii – zapewnia dyrektor wydziału katechetycznego.

Przedstawiciel kurii przypomina, że prawo oświatowe nakłada na urzędy gmin obowiązek dotyczący zapewnienia odpowiednich warunków do funkcjonowania szkoły. – Jeśli zatem, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie udało się tego dokonać organom samorządowym na czas zmian systemowych w oświacie, parafie i zakony są w stanie wyjść naprzeciw zaistniałym potrzebom i w najlepszym możliwe wymiarze zapewnić właściwe warunki edukacji – dodaje.

comments powered by Disqus