Którędy tramwajem na Rżąkę? Sześć propozycji przechodzi konsultacje

fot. Wizualizacje UMK

Do 14 października mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie w sprawie budowy linii tramwajowej do os. Rżąka, na przedłużeniu obecnej linii wzdłuż ul. Wielickiej. Do wyboru mają aż sześć wariantów.

Nowa linia tramwajowa ma się rozpoczynać w rejonie skrzyżowania ulic Wielickiej, Teligi i Kostaneckiego. Tylko początkowy odcinek jest wspólny dla wszystkich wariantów – różnią się one znacząco długością, przebiegiem, umiejscowieniem pętli i parkingu Park&Ride.

Według zapewnień miasta, inwestycja ma zapewnić lepsze skomunikowanie południowych osiedli Krakowa: os. Rżąka i południowej części os. Nowy Bieżanów, poprawić obsługę komunikacyjną Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, a także zatrzymać część ruchu wjazdowego do Krakowa od strony Wieliczki i autostrady A4 dzięki budowie parkingu Park&Ride i umożliwieniu przesiadki na linie tramwajowe i autobusowe.

Sześć wariantów

Kiedy szczegółowo informowaliśmy o przygotowanych przez firmę Sweco Polska wariantach przebiegu linii, w grze były cztery propozycje. Były one wówczas konsultowane w ramach audytu rowerowego. Ich opis można znaleźć tutaj:

Później pojawiły się jeszcze dwa warianty, numer 5 i 7. Różnice dotyczą głównie rozwiązań w rejonie skrzyżowania z ulicami Teligi i Kostaneckiego – sposobu przejścia przez ulicę Wielicką i umiejscowienia rozjazdu w stronę Nowego Bieżanowa. Obydwie wersje – podobnie jak część dostępnych wcześniej wariantów – zakładają budowę pętli tramwajowej na terenie pomiędzy ulicami Wielicką, Rydygiera i Czerwiakowskiego, a więc tuż przed zjazdem z głównej jezdni ul. Wielickiej w stronę ulicy Kosocickiej. Parking P&R miałby natomiast zostać zlokalizowany nieco bliżej centrum, na terenie sąsiadującym z kompleksem Miejskiego Centrum Opieki.

Konsultacje

Do 14 października mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie w konsultacjach.

6 października o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Rydygiera 20 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami. Przedstawione zostaną efekty prac projektantów, przewidziana jest dyskusja i zbieranie opinii uczestników.

Na 11 października zaplanowany jest drugi z dyżurów eksperckich. Od 15:30 do 17 można składać uwagi pod numerami telefonów:

- Sweco Polska Sp. z o.o.: +48 607 962 010;
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa: 12 616 99 71.

Przez cały czas jest też dostępny formularz konsultacyjny. Wszystkie materiały dotyczące wariantów oraz plik z formularzem można znaleźć TUTAJ.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bieżanów-Prokocim