Nowa linia tramwajowa wzdłuż ul. Wielickiej. Są cztery wersje przebiegu

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Firma przygotowująca koncepcję linii tramwajowej do os. Rżąka zaprezentowała efekty dotychczasowych prac. Audyt rowerowy przechodzą teraz cztery warianty przebiegu nowego połączenia.

Miasto podpisało umowę na przygotowanie koncepcji w kwietniu ubiegłego roku. Zadaniem firmy Sweco Polska jest przedstawienie czterech wariantów linii do Rżąki, w tym dwóch wyznaczonych przez miasto. W każdym z nich projektanci mają uwzględnić możliwość przedłużenia linii tramwajowej do Wieliczki.

Od piątku na stronie Zarządu Transportu Publicznego można znaleźć mapy z proponowanymi rozwiązaniami, w ramach audytu rowerowego.

Wariant 1

Wariant 1 przewiduje budowę pętli tramwajowej na terenie pomiędzy ulicami Wielicką, Rydygiera i Czerwiakowskiego, a więc tuż przed zjazdem z głównej jezdni ul. Wielickiej w stronę ulicy Kosocickiej.

Parking P&R miałby natomiast zostać zlokalizowany nieco bliżej centrum, na terenie sąsiadującym z kompleksem Miejskiego Centrum Opieki, z zapewnieniem dojazdu dla osób jadących spoza miasta nową drogą pod ul. Wielicką, połączoną z ul. Jerzmanowskiego. 14 dodatkowych miejsc znalazłoby się również przy samej pętli tramwajowej, a 24 przy ul. Kaimskiej, po przeciwnej stronie ul. Wielickiej.

Nowe torowisko ma przebiegać pomiędzy jezdniami ulicy Wielickiej, co oznacza m.in. duże zmiany na skrzyżowaniu ulic Wielickiej, Teligi i Kostaneckiego. Przed skrzyżowaniem, mniej więcej na wysokości marketu Obi, torowisko przecinałoby jezdnię, by znaleźć się na środku. Tramwaje mają się zatrzymywać na przystankach po przejechaniu skrzyżowania, a więc albo pomiędzy jezdniami ul. Wielickiej, albo już na ul. Teligi, w przypadku linii jadących do Bieżanowa.

Kolejny przystanek nowej trasy znalazłby się przy skrzyżowaniu z ul. Orwid, następny przy skrzyżowaniu z ul. Jerzmanowskiego. W rejonie pętli projektanci przewidują nowy tunel pieszo-rowerowy pod ul. Wielicką, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Rydygiera. Pętla tramwajowa ma mieć dwa perony przyjazdowe i jeden odjazdowy, a pomiędzy nimi perony autobusowe i stanowiska ładowania autobusów elektrycznych. W każdym z wariantów pętla ma być w całości zadaszona.

Na ulicy Teligi torowisko przebiega pomiędzy jezdniami do skrzyżowania z ul. Kurczaba, po czym ponownie przecina jezdnię i wraca na północną stronę ulicy, jak to ma miejsce obecnie. Sporą zmianą ma być budowa dwupasowego ronda turbinowego na skrzyżowaniu z ul. Konrada Wallenroda, co wymusza również lekkie odgięcie ulicy Teligi. Ma to m.in. ułatwić zawracanie kierowcom wyjeżdżającym z ul. Kurczaba, ponieważ lokalizacja torowiska i przystanku powoduje, że będzie z niej można wyjechać tylko w prawo.

Wariant 2

Lokalizacja parkingu i pętli w tym wariancie jest taka sama, przy czym w wariancie 2 przewidziane zostały pasy autobusowo-tramwajowe, co oznacza m.in. utworzenie wspólnych przystanków. We wszystkich pozostałych wersjach projektanci przewidują zielone torowisko.

Główne założenia pozostają takie jak w wariancie 1, włącznie z fragmentem ulicy Teligi.

Wariant 3

Wariant 3 rozpoczyna się podobnie jak poprzednie, czyli od przecięcia jezdni i umiejscowienia torowiska na środku. Zmiany rozpoczynają się za skrzyżowaniem z ul. Marii Orwid. Tory tramwajowe odbijają w prawo i prowadzą prosto w stronę pętli autobusowej, która ma zostać rozbudowana w ramach trwającej już rozbudowy ul. Jakubowskiego. Torowisko będzie przebiegać w bliskim sąsiedztwie planowanego ronda łączącego ul. Jakubowskiego z przygotowywaną przez Zarząd Inwestycji Miejskich nową drogą łączącą szpitale w Prokocimiu z os. Rżąka.

Torowisko przetnie nową drogę i doprowadzi do pętli tramwajowo-autobusowej, która znalazłaby się na gęsto zadrzewionym obecnie terenie na południe od zabudowań szpitala, w rejonie ul. Rydygiera.

Niezależnie od tego, że w tym wariancie tramwaje znacznie wcześniej zjeżdżają z ul. Wielickiej, zakres przebudowy tej ulicy kończy się dopiero na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera. Parking P&R przewidziany jest w tym samym miejscu co w wariantach 1 i 2, co stanowi zmianę względem planowanych wcześniej rozwiązań. Wariant 3 również zakłada przebudowę fragmentu ul. Teligi.

Wariant 4

To jedyna z propozycji, która zakłada budowę zarówno pętli, jak i parkingu po południowej stronie autostrady A4. Torowisko natomiast jest poprowadzone wzdłuż ulicy, po tej samej stronie co istniejący już odcinek, co wpływa m.in. na geometrię skrzyżowań czy lokalizację przystanków, ale też na skalę potrzebnej przebudowy ul. Wielickiej. Większe zmiany dotyczące jej głównego ciągu kończyłyby się już na skrzyżowaniu z ul. Marii Orwid.

Ten wariant nie zakłada budowy ronda na ul. Teligi, wprowadza natomiast inny układ przystanków tramwajowych – z tramwajów jadących w stronę Bieżanowa można byłoby wysiąść dopiero za skrzyżowaniem z ul. Kurczaba.

Tramwaje przed węzłem autostradowym zjeżdżałyby wzdłuż ul. Kaimskiej, następnie w lewo ulicą Mała Góra i dopiero za skrzyżowaniem z ul. Aleksandry odbijałyby w prawo, by przejechać nad autostradą A4. Pętla autobusowo-tramwajowa oraz parking powstałaby tuż przy węźle, po południowej stronie autostrady. Do tego miejsca, wzdłuż torowiska, prowadziłyby również chodnik i droga dla rowerów, natomiast dojazd przewidziany jest nową drogą poprowadzoną pomiędzy zabudowaniami od ul. Nad Serafą.

Więcej lub mniej wycinek

We wszystkich wariantach zaślepione zostałoby połączenie ulicy Podłęskiej z Wielicką. Do znajdujących się tam budynków trzeba będzie dojechać ulicą Aleksandry.

Inwestycja wiązałaby się również z przebudową chodników i budową infrastruktury rowerowej. Warianty 1 i 2 wymusiłyby wycinkę zieleni w mniejszej skali niż warianty 3 i 4, gdzie inwestycja przetnie zielone tereny w rejonie ul. Jakubowskiego i Lasu Rżąckiego lub w rejonie ul. Mała Góra, Chojnackiego i Nad Serafą.

Projektanci rekomendują realizację wariantu 1 lub 2. Oprócz kwestii wycinki drzew przemawia za tym przede wszystkim łatwość dostępu dla pasażerów, pieszych i rowerzystów oraz bardziej dogodna lokalizacja parkingu i pętli.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bieżanów-Prokocim
News will be here