Matura 2024: Krakowscy maturzyści najlepsi w kraju

Zdjęcie ilustracyjne fot. LoveKrakow.pl

W Krakowie do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie przystąpiło 7,3 tys. absolwentów tych szkół. Rezultaty, które osiągnęli, należą do najwyższych zarówno na tle Małopolski, jak i w skali kraju.

Krakowscy maturzyści bardzo dobrze poradzili sobie na pisemnym egzaminie z języka polskiego (poziom podstawowy) – zdawalność osiągnęła 97 proc., a średni wynik to 66 proc. Tymczasem średni wynik w kraju to 61 proc., a w Małopolsce – 63 proc.

Maturzyści z Krakowa wysokie wyniki osiągnęli również z matematyki (poziom podstawowy) – przedmiot ten zaliczyło 92 proc. zdających, a średni wynik wyniósł 71 proc. Dla porównania średni wynik w kraju to 63 proc., a w Małopolsce – 66 proc.

Wyniki z pisemnego języka angielskiego na poziomie podstawowym krakowscy maturzyści osiągnęli bliską idealnej zdawalności, bo aż 98 proc. i mogą pochwalić się średnim rezultatem na poziomie 85 proc. To wynik o wiele wyższy niż średnia w kraju (78 proc.) i w Małopolsce (79 proc.).

Jak zaznacza Maria Klaman, zastępczyni prezydenta Krakowa odpowiedzialna m.in. za edukację, rezultaty krakowskich maturzystów są bardzo wysokie i są dla władz Krakowa powodem do dumy. Ale liczą się nie tylko wyniki na egzaminach.

– Mamy powód do dumy nie tylko ze względu na wyniki na maturach, ale również ogromne zaangażowanie uczennic i uczniów w działania społeczne, wolontariat, rozwijanie swoich pasji. Jestem przekonana, że zarówno wiedza, jak i kompetencje społeczne nabyte podczas nauki w krakowskich szkołach, będą procentować w dalszym życiu uczennic i uczniów – mówi Klaman.

Aby zdać egzamin maturalny, trzeba było przystąpić do wszystkich wymaganych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej (język polski i język obcy nowożytny) oraz w części pisemnej (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie ma progu zaliczenia).