Nowy pomysł na dwór Badenich. Projekt już prawie gotowy

Stan z roku 2019 fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Projektowanie adaptacji i modernizacji zabytkowego dworu Badenich w Wadowie zbliża się ku końcowi. Zarząd Zieleni Miejskiej liczy na to, że po skompletowaniu dokumentów uda się sprawie przejść do realizacji.

W ostatnich dniach na stronie z audytami rowerowymi można już zobaczyć mapę z planowanym zagospodarowaniem terenu. To jeden z wielu etapów, jakie musiał przejść wybrany w przetargu projektant prac adaptacyjnych. Na mapie można zobaczyć m.in. układ projektowanych alejek, drogę dojazdową pomiędzy ulicami Jaskrową i Glinik oraz parking przy budynku na 16 stanowisk, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami. Trzy miejsca parkingowe mają też powstać od strony ulicy Jaskrowej.

Dostępny dla mieszkańców

Zapytaliśmy w Zarządzie Zieleni Miejskiej o postępy przygotowań do nadania zabytkowemu, ale mocno zaniedbanemu obiektowi nowej funkcji. Zgodnie z zapowiedziami urzędników i wynikami konsultacji społecznych, budynek będzie pełnił funkcję domu kultury. Jego zarządcą będzie Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta. Ma się w nim mieścić także filia Biblioteki Kraków oraz pomieszczenia przeznaczone dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wadowa.

– Będzie to miejsce ogólnodostępne, z którego w sposób aktywny będą mogli korzystać mieszkańcy Krakowa, w szczególności najbliższej okolicy. Nadanie budynkowi takich funkcji zapewni szeroki dostęp do niego oraz praktyczne wykorzystanie obiektu. Przy okazji korzystania z oferty domu kultury oraz biblioteki możliwe będzie poznanie historii miejsca – wylicza Aleksandra Mikolaszek.

Przypomnijmy, że wcześniej urzędnicy planowali znalezienie komercyjnego operatora dla dworu. To jednak nie spotkało się z zainteresowaniem potencjalnych oferentów, którzy musieliby zapłacić za kosztowny remont, a wśród mieszkańców wywołało obawy o utrudnienie dostępu do terenu zielonego.

Na razie dwór jest ogrodzony i zostały w nim przeprowadzone podstawowe naprawy, które miały za zadanie zabezpieczenie go przed działaniem deszczu i dalszą dewastacją.

Kolejne etapy

Umowa z projektantem została podpisana we wrześniu ubiegłego roku. Jeszcze w grudniu firma zakończyła pierwszy etap prac, który polegał m.in. na wykonaniu inwentaryzacji metodą skanowania laserowego budynku, ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej dotyczącej stanu technicznego budynku oraz ekspertyzy przyrodniczej. Pod koniec maja projektanci mieli już gotowe m.in. analizy historyczne, program prac konserwatorskich i koncepcję zagospodarowania zarówno samego dworu, jak i sąsiadującego z nim parku. W tym mieści się m.in. zaplanowanie obiektów malej architektury, oświetlenia, układu komunikacji pieszej i rowerowej, parkingów, remontu ogrodzenia i monitoringu.

– Planowane zakończenie całości zadania to III kwartał tego roku. W tegorocznym budżecie ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie mamy zabezpieczonych środków na realizację robót budowlanych, ale zamierzamy podjąć starania związane z pozyskaniem środków na ten cel – zapowiada Aleksandra Mikolaszek.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Wzgórza Krzesławickie