Wnioski po wtopie na pl. Biskupim? Będzie Katalog Mebli Miejskich i ekspert ds. estetyki

fot. Agata Siubijak/LoveKrakow.pl

Po tym, jak komisja rewizyjna rady miasta Krakowa przeprowadziła kontrolę w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa i zaproponowała konkretne zmiany, miejska jednostka wyszła z odpowiedzią na te postulaty.

Decyzja o kontroli została podjęta po tym, jak na jaw wyszło, ile kosztowała ławka na zmodernizowanym placu Biskupim. Radni wskazali nieprawidłowości, do jakich doszło przy tej inwestycji. Chodziło o brak informacji podczas konsultacji społecznych o potencjalnych kosztach elementów małej architektury i brak weryfikacji przez urzędników projektu zagospodarowania placu oraz kosztorysu, m.in. ławek.

Komisja rewizyjna uznała, że należy wprowadzić na etapie konsultacji społecznych katalog elementów małej architektury wraz z cennikiem tych, które już były wykorzystane w Krakowie. ZDMK powinien również przenalizować ostateczny projekt budowlany pod kątem cen i zasadności użycia konkretnych elementów.

ZDMK informuje, że od 2019 roku istnieje zespół zadaniowy ds. niechronionych użytkowników ruchu. To jego członkowie mają za zadanie opiniować m.in. koncepcje i projekty. Zespół bierze również pod uwagę głosy mieszkańców zgłaszane do danego projektu. Natomiast wyniki konsultacji społecznych mają służyć temu, by inwestycje były zgodne z oczekiwaniami lokalnych społeczności oraz funkcjonalne czy estetyczne.

Nowy zespół i nowy konsultant

Dlatego urzędnicy twierdzą, że możliwe jest powołanie nowego zespołu, którego zadaniem byłoby stworzenie Katalogu Mebli Miejskich. Dzięki temu w całym mieście obowiązywałaby podobna estetyka, a dodatkowo możliwa byłaby większa kontrola nad zamówieniami publicznymi.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował również o współpracy podjętej pod koniec lutego tego roku z architektem w sprawie estetyki mebli miejskich. – Aktualnie analizowana jest możliwość utworzenia w ZDMK stanowiska ds. konsultacji estetyki – informuje prezydent miasta.

Taka osoba miałaby rozmawiać z projektantami na temat małej architektury podczas tworzenia dokumentacji. Możliwe jest również rozszerzenie zakresu obowiązków pracowników ZDMK.

– Celem nadrzędnym jest zapewnienie stosownej estetyki realizowanych inwestycji przy równoczesnym zoptymalizowaniu ich kosztów – zapewnia prezydent Krakowa.