Radna opuściła klub. „Lider prowadził nieustannie negatywną kampanię wyborczą”

Alicja Szczepańska fot. Krzysztof Kalinowski

Alicja Szczepańska odeszła z klubu radnych Kraków dla Mieszkańców. Jako powód podała zachowanie przewodniczącego Łukasza Gibały.

– Podjęłam decyzję o opuszczeniu klubu Kraków dla Mieszkańców. Decyzja nie była łatwa. Chcę bardzo podziękować Łukaszowi Gibale za szansę, którą dał mi, umożliwiając kandydowanie do Rady Miasta Krakowa ze swojej listy – stwierdziła Alicja Szczepańska.

Podkreśliła, że rozczarowała się „jednokierunkowym działaniem lidera klubu, skupiającym się od dłuższego czasu, wyłącznie na prowadzeniu nieustannej negatywnej kampanii wyborczej”.

– Od ostatnich wyborów na Prezydenta Miasta Krakowa lider klubu, ze wsparciem Stowarzyszeniem Kraków dla Mieszkańców i think thanku o tej samej nazwie, kreował wyłącznie negatywny obraz w przestrzeni medialnej, z którym ja się nie utożsamiam – stwierdziła.

Zaznaczyła, że jej podstawowym celem, jako radnej, zawsze jest „łączenie, a nie dzielenie ludzi oraz efektywne realne działanie, w trosce o dobro wszystkich mieszkańców Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem osób pokrzywdzonych życiowo”.

– W tych działaniach byłam niestety osamotniona. Chcę pozostać wierna obietnicom, które składałam wyborcom przed dwoma laty. Dlatego też uznałam, że będę reprezentować mieszkańców Krakowa, poza klubem Radnych Kraków dla Mieszkańców – dodała Alicja Szczepańska.

comments powered by Disqus