Skąd dojeżdżają uczniowie do krakowskich szkół? Zielonki i Wieliczka wygrywają

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W minionym roku szkolnym do krakowskich podstawówek dojeżdżało 3,2 tysiąca uczniów z okolicznych gmin, a do szkół ponadpodstawowych – 14,7 tysiąca. Największa grupa z nich to mieszkańcy Zielonek i Wieliczki.

Według danych przygotowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie, w minionym roku szkolnym liczba dzieci w wieku 7-14 lat wynosiła 55,9 tys. Liczba 3,2 tys. dzieci dojeżdżających do krakowskich podstawówek z sąsiednich gmin nie stanowi więc dużego odsetka.

Spośród dzieci z sąsiednich gmin aż 18,4% stanowili uczniowie dojeżdżający z gminy Zielonki (590 osób), natomiast z Wieliczki dojeżdżało 509 dzieci. Kolejne gminy miały już niższe statystyki: 275 uczniów dojeżdżało do Krakowa z gminy Kocmyrzów-Luborzyca, 266 z Zabierzowa, 252 z Wielkiej Wsi, 190 z Mogilan, a 178 z Liszek.

Równocześnie 620 dzieci z Krakowa dojeżdżało codziennie do podstawówek w sąsiednich gminach – w tym 155 do Wieliczki, 92 do Skawiny i 89 do Zabierzowa.

Licea i technika przyciągają

Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku szkół ponadpodstawowych. Młodzieży w wieku 15-19 lat było w Krakowie 29,1 tys., a uczniów dojeżdżających z sąsiednich gmin aż 14,7 tys.

W tym rankingu zdecydowane pierwsze miejsce zajmuje Wieliczka, z której do krakowskich szkół uczęszczało 1800 uczniów. Zielonki tym razem znalazły się na drugim miejscu, z wynikiem 1256. Z Zabierzowa dojeżdżało 1187 uczniów, z Kocmyrzowa-Luborzycy 830, z Wielkiej Wsi 674, a z Liszek 671.

539 uczniów z Krakowa wybrało natomiast szkoły w sąsiednich gminach. 185 młodych krakowian uczyło się w Wieliczce, 88 w Skawinie, 70 w Świątnikach Górnych, a 49 w Niepołomicach.

Ponad jedna trzecia poza gminą

W skali województwa – co nie jest zaskoczeniem – Kraków, Tarnów i Nowy Sącz odnotowały najwyższe salda dojazdów uczniów w wśród małopolskich gmin. To oznacza, że znacznie więcej osób dojeżdżało tam do szkół z zewnątrz niż wybierało placówki w innych gminach.

Widać tutaj dużą różnice pomiędzy szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi. Do szkół w innych gminach dojeżdżało 4,4% małopolskich dzieci w wieku 7-14 lat, ale aż 37,3% młodzieży w wieku 15-19 lat.