Tędy pojedzie tramwaj na Górkę Narodową [VIDEO]

Budowa tramwaju na Górkę Narodową fot. ZIM

Z lotu ptaka widać już, jaki będzie mieć przebieg linia tramwajowa na Górkę Narodową. Na prawie całym, ponad 5-kilometrowym odcinku prowadzone są już roboty budowlane.

Teren inwestycji został już oczyszczony z kolidującej infrastruktury. Zaawansowane prace sa prowadzone w przypadku przebudowy i budowy nowej infrastruktury podziemnej.

– Sieć elektroenergetyczna to 70 proc. zaawansowania, a sieć ciepłownicza – około 40 proc. (choć w rejonie Opolskiej to ponad 70 proc.). Okazale prezentuje się już most na rzece Białusze, a konstrukcje oporowe tzw. wanny, dobijają już do 50 proc. zaawansowania. Prace trwają też przy innych obiektach inżynierskich oraz przy przekładkach pozostałych sieci uzbrojenia – informuje Zarząd Inwestycji Miejskich.

Prowadzone są roboty w branży drogowej i torowej, co widać zwłaszcza w rejonie ul. Banacha, gdzie prace ziemne pod przyszłe torowisko i drogę zaawansowane są w ponad 70 proc., jak i pomiędzy ulicą Mackiewicza na Górnickiego. Tutaj wykonane zostało frezowanie starej nawierzchni, podobnie jak na odcinku ul. Pachońskiego przy skrzyżowaniu z ul. Zielińską.

Roboty drogowe i torowe trwają też pomiędzy ulicą Zielińską i Białoprądnicką, gdzie również ściągnięto już pierwszą warstwę ziemi.

Inwestycja objęła już niemal cały odcinek od ul. Bratysławskiej do Górki Narodowej. Wyjątkiem jest rejon, gdzie powstanie pętla początkowa. Tam prace będą realizowane po przeprowadzeniu remediacji zanieczyszczonego terenu.

Wartość zadania to 327 mln zł. Zgodnie z kontraktem, realizacja zadania powinna zakończyć się w 2022 roku.

Jak pojedzie tramwaj

Nowa linia tramwajowa będzie miała 5 km długości. W ramach zadania powstaną 23 perony tramwajowe. Realizacja zadania rozpocznie się już od skrzyżowania ul. Wybickiego, dr. Twardego i Bratysławskiej. Powstanie tam przystanek z jednym peronem tramwajowym.

Kolejne dwa perony powstaną przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa Nila. W ramach inwestycji zostanie zmodernizowana jezdnia tej ulicy, a skrzyżowanie tej ulicy z ul. Krowoderskich Zuchów stanie się rondem. Do ul. Fieldorfa Nila będzie dochodził buspas i jezdnia do obsługi parkingu.

W ramach inwestycji powstaną też trzy perony tramwajowe na pętli „Krowodrza Górka”. Tam też powstanie pierwszy z trzech parkingów P&R. Dalej linia tramwajowa będzie biegła w kierunku północnym, nad biegnącą w tunelu ulicą Opolską.

Dwa kolejne perony powstaną przy ul. Pachońskiego. W tym rejonie zlokalizowany będzie drugi z parkingów P&R. Następnie tramwaj skręci na wschód, by zatrzymać się na dwuperonowym przystanku w rejonie ul. Białoprądnickiej, a następnie przy ul. Górnickiego. Jadąc dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Siewnej dwa perony tramwajowe zaplanowano w rejonie skrzyżowania z ul. Mackiewicza.

Po kilkudziesięciu metrach trasa odłączy się od ul. Siewnej, by w rejonie ul. Bociana skręcić na północ. Następnie, po pokonaniu magistrali kolejowej dwuperonowy przystanek przewidziano przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. Dwa perony zlokalizowane też będą przy skrzyżowaniu linii z ul. Banacha. Nowa trasa zakończy swój bieg przy pętli „Górka Narodowa”, gdzie powstaną trzy perony tramwajowe. Przy pętli powstanie też terminal autobusowy.

Tunel, most, ścieżki rowerowe

– Prowadzona inwestycja to nie tylko w 60 proc. zielone torowisko, po którym do północnych dzielnic miasta pomknie szybki tramwaj. Na północ od ul. Opolskiej powstaną nowe elementy układu drogowego, które w połączeniu z przygotowywaną do budowy Trasą Wolbromską zmienią nawyki zmotoryzowanych – informuje ZIM.

Charakter dróg dojazdowych i tranzytowych stracą np. ulice Wyki, Białoprądnicka, Zielińska, Pachońskiego czy Pleszowska. Na powrót staną się one uliczkami o charakterze lokalnym.

W rejonie ul. Opolskiej ruch samochodowy na linii wschód – zachód będzie poprowadzony około 100- metrowym, dwukomorowym tunelem. Komunikacja tramwajowa, rowerowa i piesza będzie się odbywać górą, z wykorzystaniem estakady nad dolina potoku Sudoł. Estakadą pojadą też kierowcy, którzy będą chcieli z ul. Opolskiej pojechać na północ w kierunku Trasy Wolbromskiej, z ominięciem ulic o charakterze lokalnym.

W ramach zadania powstają most nad rzeką Biauchą, nad potokiem Bibiczanka przepust, a w ramach przekroczenia linii kolejowej nr 95 wybudowany będzie wiadukt kolejowy, po którym będą się poruszać pociągi. Ważnym elementem, bez którego nie dało by się zrealizować linii tramwajowej są specjalne konstrukcje oporowe, tzw. wanny, które powstają w rejonie ulic Kuźnicy Kołłątajowskiej i Słomczyńskiego.

W ramach inwestycji powstaną ścieżki rowerowe, chodniki i nowe oświetlenie. Zostanie również posadzonych 2680 sztuk drzew. Pozostałe okazy zostaną posadzone na działkach wskazanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, głównie w rejonie ulicy Węgrzeckiej, gdzie powstanie nowy park.

comments powered by Disqus